10 najważniejszych rozwiązań ustawy refundacyjnej według samorządu aptekarskiego

PRAWO

Autor: Eugeniusz Jarosik/rynekaptek.pl   21-02-2011, 07:17

10 najważniejszych rozwiązań ustawy refundacyjnej według samorządu aptekarskiego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Sztywne ceny i marże, nowa tabela marż detalicznych, obowiązek pobierania odpłatności wynikającej z ustaw, całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności - NIA punktuje najważniejsze zmiany w ustawie refundacyjnej.

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków zakończyła prace. Zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego podkomisja wprowadziła wiele istotnych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków. Najważniejsze z nich prezentuje Eugeniusz Jarosik, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej.

1. W art. 5 ust. 7 nadano nowe brzmienie, a dotychczasowy ust. 7 oznaczono jako ust. 8: „7. Apteka zobowiązana jest stosować odpłatność wynikającą z ustawy”. Dotychczasowy przepis nie zakładał konieczności stosowania odpłatności wynikającej z ustawy, co w konsekwencji nie wyeliminowałoby obniżania opłat ryczałtowych lub innych form odpłatności, a więc tzw. sprzedaży jednogroszowych czy jednozłotówkowych i dalszej gry rynkowej odpłatnością za leki refundowane.

2. Zmiany w tabeli marż detalicznych (art. 6 ust. 4). Poprawka zawierająca propozycję nowej, korzystniejszej od pierwotnego projektu tabeli marż detalicznych zgłoszona została przez posła Aleksandra Soplińskiego (PSL). W imieniu rządu poparł ją minister Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Poprawka wraz z całym art. 6 przyjęta została w ostatnim dniu pracy podkomisji nadzwyczajnej po przeanalizowaniu przez rząd skutków wprowadzenia tej zmiany.

Strona rządowa nie zgodziła się na inną propozycję tabeli marż, również zgłoszoną przez posła Soplińskiego, o której przyjęcie prosili przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niemniej jednak zaakceptowana przez rząd i przyjęta przez posłów podkomisji w art. 6. tabela marż detalicznych jest korzystniejsza dla aptekarzy od tej, która znalazła się projekcie ustawy skierowanym przez Radę Ministrów do Sejmu RP.


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH