15 hurtowni farmaceutycznych straciło zezwolenie za wywóz leków w latach 2019-2020

PRAWO

Autor: Sejm   26-05-2021, 08:06

15 hurtowni farmaceutycznych straciło zezwolenie za wywóz leków w latach 2019-2020 GIF: aktualnie w toku jest prowadzonych 46 postępowań dotyczących 42 aptek uczestniczących w odwróconym łańcuchu dystrybucji Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Od 2019 do 2020 roku GIF wydał 15 decyzji cofających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, dotyczących nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.

W odpowiedzi na interpelację poselską, minister zdrowia poinformował o działaniach inspekcji farmaceutycznej wobec hurtowni i aptek uczestniczących w nielegalnym wywozie leków.

Wynika z nich, że aktualnie w toku jest prowadzonych 46 postępowań dotyczących 42 aptek uczestniczących w odwróconym łańcuchu dystrybucji.

- Powyższe postępowania prowadzone są, co do zasady, względem różnych przedsiębiorców - podsumował minister zdrowia.

21 postępowań wobec aptek za sprzedaż do hurtowni

Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi obecnie 11 postępowań administracyjnych dotyczących sprzedaży produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji do innych aptek, hurtowni farmaceutycznych lub innych podmiotów nieuprawnionych, w zakresie stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. przed dniem 8 lutego 2015 roku.

Prowadzi też 10 postępowań administracyjnych dotyczących sprzedaży produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji”, tj. do innych aptek, hurtowni farmaceutycznych lub innych podmiotów nieuprawnionych, w zakresie stanów faktycznych zaistniałych po wejściu w życie art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. po dniu 8 lutego 2015 r.

25 postępowań odsprzedaży leków do NZOZ

Przepis 86a Pf określa zasady zbywania i przekazywania produktów leczniczych przez aptekę lub punkt apteczny i wyraźnie zakazuje sprzedaży leków przez apteki do hurtowni. Fakt, że przepis ten wszedł w życie 8 lutego 2015 r. nie oznacza jednak, że wcześniej dozwolona była sprzedaż produktów leczniczych z apteki do hurtowni farmaceutycznej.

Inspekcja farmaceutyczna prowadzi też 25 postępowań administracyjnych w zakresie realizacji przez apteki ogólnodostępne zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na produkty lecznicze, których rodzaj i ilość nie są uzasadnione profilem działalności podmiotu leczniczego.

Brak pionizacji, brak informacji

Resort zdrowia poinformował też, iż od 2019 roku do chwili obecnej (18 maja) GIF zakończył 48 postępowań administracyjnych w powyżej wymienionych zakresach.

Od 2019 do 2020 roku GIF wydał 15 decyzji cofających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, dotyczących nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.

Przy okazji tej odpowiedzi dodał, że Główny Inspektor Farmaceutyczny – w odniesieniu do aptek ogólnodostępnych – jest organem odwoławczym, podczas gdy organem pierwszej instancji sprawującym nadzór nad działalnością aptek ogólnodostępnych jest właściwy miejscowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

- W konsekwencji, GIF posiada wiedzę co do postępowań, w których przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną wniósł odwołanie od decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego - dodaje minister.

Jednocześnie, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni nie przekazują Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacji o liczbie prowadzonych postępowań, w tym w zakresie.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH