50 tys. zł kary za teleporadę na temat leków

PRAWO

Autor: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/ rynekaptek.pl   08-03-2021, 19:02

50 tys. zł kary za teleporadę na temat leków Spółka ocenia: to nie opieka farmaceutyczna, ale informacja o lekach. WIF: to reklama aptek (fot. Pixabay)

Sieć aptek uruchomiła teleporady prowadzone przez farmaceutów. W zamyśle miały być ofertą sprowadzającą się do udzielania informacji o lekach. W ocenie WIF, akcja de facto służyła konsultacji i zamawianiu przez pacjentów leków w wyznaczonych aptekach.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła wiadomość e-mail dotycząca ogłoszenia aptek zachęcającego do zamawiania leków w konkretnych aptekach.

Na stronie internetowej promowana była akcja teleporad farmaceutycznych udzielanych przez farmaceutów oraz zamawiania leków telefonicznie z osobistym odbiorem w aptekach. Wymieniono listę aptek ogólnodostępnych realizujących akcję.

Opiniowanie przez izbę
Rozpatrując sprawę, inspektorzy zwrócili się o opinię do przedstawicieli lokalnej izby aptekarskiej.

Marcin Bochniarz, prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej ocenił, że informacje nie zawierają wyłącznie  dopuszczalnej prawem informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki. "Informacje o adresach aptek oraz ich numerach telefonów umieszczone zostały pośród banerów, które zarówno pod względem projektu graficznego, jak i treści sugerują reklamę wskazanych aptek".

"Znajdujący się na banerach zwrot stanowi główny element przekazu i odnosi się bezpośrednio do czynności zakupu, nie zaś do możliwości uzyskania porady farmaceutycznej w ramach prowadzonej przez aptekę opieki farmaceutycznej" - napisał.

Przypomniał, że proces opieki farmaceutycznej musi być procesem dokumentowanym, podobnie jak teleporady udzielane przez lekarzy.

Opinię wraził też Konsultant Wojewódzki z Dziedziny Farmacji Aptecznej, mgr farm. Arkadiusz Mandryk: "W dobie epidemii COVID-19 informowanie pacjentów o możliwości zamawiania leków przez telefon i ich osobisty odbiór w aptece jest zgodne z ustawą P.f."

Ale nie jest to opieka farmaceutyczna, która stanowi udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych efektów poprawiających jakość życia pacjenta. "Teleporady farmaceutyczne nie są elementem opieki farmaceutycznej" - ocenił.

Minimalizacja ryzyka zakażenia
Spółka miała swoje zdanie na temat całej akcji. Argumentowała, że "biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną, kontakt telefoniczny przyczynia się do zminimalizowanie ryzyka zakażenia wśród pacjentów wirusem SARS-CoV-2".

"Najoptymalniejszym rozwiązaniem, eliminującym ryzyko zakażenia się przez pacjentów koronawirusem byłoby wprowadzenia tzw. „teleporad”, gdyż liczba pacjentów gromadzących się zarówno w lokalu apteki, jak i poza nim zostałaby zredukowana do niezbędnego minimum" - dodała.

W związku z tym, w uzgodnieniu z franczyzodawcą oraz pozostałymi franczyzobiorcami - w jej opinii - konieczne stało się wprowadzenie nowego narzędzia, które zachęci pacjentów do kontaktowania się pacjentów z aptekami w sposób telefoniczny.

"Treść ma jedynie wydźwięk informacyjny, bowiem pacjentowi wskazano, że chcąc skorzystać z opieki farmaceutycznej apteki może się z nią bezpośrednio skontaktować telefonicznie" - uznała.

Informacja o leku
Swoją akcję ocenia jako informację o teleporadach, która nie dotyczy opieki farmaceutycznej. "Przedmiotowy komunikat jest skierowany do pacjentów, a nie do prawników czy specjalistów. Stąd też znaczenie wyrażenia „teleporada” jest tożsame z jego  potocznym rozumieniem, tzn. tak jak to rozumie przeciętny pacjent, a nie brzmieniem nadanym mu przepisami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania COVID-19. Tym samym teleporada sprowadza się do udzielania informacji o lekach, które to działanie nie jest zastrzeżone wyłącznie dla lekarzy, jak również nie podlega ono specjalnym wymogom dokumentacyjnym".

Jednak w opinii WIF, teleporady były częścią akcji marketingowej i miały na celu nakłonienie pacjentów do dokonywania zakupów właśnie w aptekach tej sieci. W ten sposób wpływały na zwiększenie obrotu w aptekach, co stanowi naruszenie przepisu o zakazie reklamy aptek.

Nałożył na spółkę karę pieniężną w kwocie 50 tys. zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH