7 zasad działania GIF: są przyjazne i transparentne

PRAWO

Autor: GIF   20-04-2021, 09:03

7 zasad działania GIF: są przyjazne i transparentne Inspekcja farmaceutyczna odniosła się do zasad orzekania w sprawach przedsiębiorców Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

GIF kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów - ocenia inspekcja.

 • GIF: postępowania administracyjne oparte są na 7 zasadach
 • Respektujemy zasady praworządności, prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju
 • Obowiązuje przyjazna interpretacja przepisów

"Główny Inspektor Farmaceutyczny wykonując przypisane kompetencje stosuje w szczególności najistotniejszą ustawę w ramach Konstytucji Biznesu, tj. Prawo przedsiębiorców" - podkreśla inspekcja w informacji zamieszczonej na swojej stronie.

"Respektuje zasady praworządności, prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju nadzorowanej działalności gospodarczej w zakresie rynku farmaceutycznego w warunkach uczciwej konkurencji" - podkreślono dalej.

GIF wskazuje zasady, na jakich opiera się w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych:

 • zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” - przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa (art. 8 p.p.);
 • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy - GIF kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów, co oznacza, że stwierdzenie naruszenia prawa przez przedsiębiorcę musi mieć potwierdzenie w niebudzącym wątpliwości materiale dowodowym (art. 10 ust. 1 p.p.);
 • zasada orzekania na korzyść przedsiębiorcy - jeżeli przedmiotem postępowania przed GIF jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, GIF rozstrzyga na korzyść przedsiębiorcy – przy czym podkreślenia wymaga, że zasady tej nie stosuje się m. in., jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym ochrona zdrowia lub życia ludzkiego (art. 10 ust. 2 i 3 p.p.);
 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów - jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy – przy czym podkreślenia wymaga, że zasady tej nie stosuje się, m. in., jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny (art. 11 p.p.);
  zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 12 p.p.);
 • zasada pewności prawa - organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 14);
 • zasada udzielania informacji - GIF, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej (art. 15).
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH