AmCham ocenia polską legislację: tajność projektów i nierzetelne konsultacje

PRAWO

Autor: AmCham/ rynekaptek.pl   04-03-2021, 11:03

AmCham ocenia polską legislację: tajność projektów i nierzetelne konsultacje Amerykańska Izba Handlowa oceniła sposób stanowienia legislacji w Polsce. Jest krytyczna Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Analiza sposobu stanowienia prawa w Polsce prowadzi do przygnębiających wniosków - czytamy w raporcie Zdrowa Legislacja 2. Oceniono też aktywność resortu zdrowia, w tym nowelizacje ustawy refundacyjnej: 4 lata kadencji, 4 projekty, 4 wiceministrów, a regulacji w obszarze polityki lekowej wciąż nie ma.

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom. Raport w załączniku.

Autorzy oceniają wpierw ogólny stan konsultacji społecznych podczas VIII Kadencji Sejmu RP (w tym: tajność projektów, nadużywanie ścieżki poselskiej i omijanie rządowego procesu legislacyjnego, nierzetelne konsultacje).

"Uważna analiza sposobu stanowienia prawa podczas VIII kadencji Sejmu RP prowadzi do przygnębiających wniosków. Proces legislacyjny trapią poważne choroby, które wprost przekładają się na pogarszającą się jakość przepisów. Jest pośpiech, tajność projektów, brak koncepcji oraz nadregulacja" - pada określenie.

Efekt jest taki, że projekt ustawy w ciągu kilkunastu, a czasem nawet kilku dni staje się obowiązującym prawem. W takich sytuacjach nie ma czasu nie tylko na namysł, lecz nawet na dyskusję pomiędzy sejmowymi czytaniami, decyzją Senatu o ewentualnym wniesieniu poprawek (w ponad 70% przypadków Senat nie zgłasza żadnych poprawek w obecnej kadencji), a także podpisem Prezydenta RP i publikacją ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jak radzi sobie MZ?
W dalszej kolejności autorzy raportu przyglądają się tworzeniu prawa przez Ministerstwo Zdrowia w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 roku.

W analizowanym okresie Ministerstwo Zdrowia przygotowało 17 projektów ustaw, z czego do konsultacji trafiło zaledwie 8 z nich (z tego 2 na okres 14 dni i 6 na okres między 21 a 31 dni).

Przygotowało też 190 projektów rozporządzeń, z czego 134 było poddanych konsultacjom społecznym (średni czas konsultacji to 18,5 dnia)

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował 172 projekty zarządzeń.

Przeciętny czas przeznaczony na konsultacje publiczne i opiniowanie wyniósł w przypadku procedowanych w omawianym okresie przez resort zdrowia ustaw - 16,5 dni. Krócej o 4,5 dnia od wymaganego przepisami i zalecanego, co najmniej 21 dniowego konsultowania.

W przypadku 4 projektów ustaw czas był krótszy niż 14 dni, w tym w jednym przypadku odstąpiono od uzgodnień i konsultacji publicznych i opiniowania.

Podmioty biorące udział w konsultacjach procedowanych projektów ustaw przez resort zdrowia miały szansę na udział w konferencjach uzgodnieniowych jedynie w 3 przypadkach. W 8 przypadkach, w których zostały zakończone prace legislacyjne, nie zostały zorganizowane konferencje uzgodnieniowe.

Nie o ilość chodzi, ale o jakość
W ostatnim roku obecnej kadencji Sejmu tempo prac legislacyjnych w resorcie zdrowia pozostawało na podobnym poziomie, jak w drugim i trzecim roku, a więc było zdecydowanie wolniejsze niż w pierwszym.

Resort zdrowia w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2019 skierował do konsultacji 17 projektów ustaw. W porównywalnym okresie pierwszego roku funkcjonowania rządu, prace resort zdrowia toczyły wokół 23 projektów ustaw.

W drugim roku działalności legislacyjnej obecnego rządu tempo prac legislacyjnych w resorcie zmalało, ponieważ w porównywalnym, do analizowanego, okresie czasu procedowano 16 projektów ustaw, a w trzecim roku 18 projektów ustaw.

"W związku z tym tempo prac legislacyjnych wyraźnie zmalało w porównaniu do pierwszego roku funkcjonowania obecnego rządu i od trzech lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Jednak nie o ilość tu chodzi tylko o jakość, bo przecież, im lepszej jakości prawo tworzymy, tym ono wymaga mniejszej ilości zmian" - oceniono.

Resort zdrowia na początku kadencji obecnego rządu przygotował 4 odrębne a jednocześnie równoległe nowelizacje jednej ustawy - o refundacji leków. Te projekty powstały z inicjatywy podsekretarza stanu odpowiedzialnego za politykę lekową państwa. Dwa z tych projektów doczekały się etapu konsultacji i opiniowania, ale przyjęcia przez rząd już nie, za to mieliśmy okazję poznać kolejnych wiceministrów odpowiedzialnych za politykę lekową, i było ich łącznie czterech. 4 lata kadencji, 4 projekty, 4 wiceministrów, a regulacji w obszarze polityki lekowej wciąż nie ma.

Transparentność zaproszeniem dla biznesu
Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.

- W raporcie "Zdrowa legislacja 2", pragniemy  zwrócić uwagę Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego  – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Autorzy raportu rekomendują kilka działań, które może stworzyć środowisko sprzyjające biznesowi i nowym inwestycjom:

- regulacje prawne powinny być spójne w ramach różnych aktów prawnych,
- przepisy powinny być możliwie stabilne i niezmienne,
- istnieje potrzeba podejmowania decyzji w sposób przejrzysty, skonsolidowany i z uwzględnieniem udziału strony społecznej,
- przeprowadzanie realnej oceny wpływu wprowadzanych rozwiązań,
- funkcjonowanie jednego organu decyzyjnego,
- potrzeba zachowania spójności pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH