Aptekarze: chcemy brać udział w tworzeniu prawa

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   03-03-2011, 09:42

Aptekarze: chcemy brać udział w tworzeniu prawa

Samorząd aptekarski nie zgadza się na rozwiązania polegające na przerzucaniu obowiązków i odpowiedzialności osób wystawiających recepty na farmaceutów i aptek.

„Uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego o przesyłanie Naczelnej Radzie Aptekarskiej informacji i zaproszeń na posiedzenia komisji, których przedmiotem są sprawy objęte zainteresowaniem samorządu aptekarskiego, w szczególności w przypadkach, gdy tematem obrad komisji są zagadnienia z zakresu organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi” – z taką prośbą do Adama Szejnfelda, przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wystąpił Grzegorz Kucharewicz, prezes NRA.

- NRA od wielu lat żąda właściwego uregulowania zasad odpowiedzialności za recepty wystawiane niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zaniechania prób przerzucenia tej odpowiedzialności na farmaceutów i apteki – przypomina także prezes Kucharewicz.

Jego zdaniem, sprzeczna z Konstytucja jest zasada, usankcjonowana w projekcie ustawy, że pacjent będący podmiotem praw do świadczeń zdrowotnych, w tym leków, może być ich pozbawiony na skutek niedbalstwa osób, uczestniczących w ich udzielaniu.

Według NRA, recepta wskazująca pacjenta, lekarza oraz lek, pomimo uchybień formalnych (np. brak kodu pocztowego w adresie), musi być podstawą do wydania leku refundowanego, ponieważ błędy osób wystawiających recepty nie mogą ograniczać lub wyłączać praw nadanych ustawą. Prawa pacjenta powinny być jasno określone w ustawie. Prawo to nie może być warunkowane wystawieniem recepty lub innego dokumentu, na podstawie którego pacjent nabywa refundowane leki.

Dlatego samorząd aptekarski jest zainteresowany udziałem w pracach nad wszystkimi projektami ustaw, które dotyczą:
• wystawiania recept lekarskich;
• wzorów recept uprawniających do nabycia leku;
• sposobu zaopatrywania w druki recept i sposobu ich przechowywania;
• sposobu realizacji recept;
• kontroli wystawiania i realizacji recept.

Więcej:
http://www.nia.org.pl/dat/files/185_Pismo_NIA_P38_2011.pdf
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH