Apteki wśród podmiotów wykonujących szczepienia przeciw covid-19

PRAWO

Autor: RCL   24-05-2021, 12:02

Apteki wśród podmiotów wykonujących szczepienia przeciw covid-19 Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wynika z konieczności zapewnienia możliwości przeprowadzania szczepień przez jak najszerszy krąg podmiotów Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Projekt rozporządzenia wskazuje w katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 apteki ogólnodostępne.

Resort zdrowia przedstawił do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn, zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 10 i 855) w sprawie metody zapobiegania COVID-19 w § 3 ust. 2 pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) aptekach ogólnodostępnych".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia wskazuje w katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 apteki ogólnodostępne.

Jak dodaje resort, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wynika z konieczności zapewnienia możliwości przeprowadzania szczepień przez jak najszerszy krąg podmiotów, co jest kluczowe wobec zbliżającego się terminu rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH