Badania kliniczne nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

PRAWO

Autor: podatki.biz/rynekaptek.pl   06-04-2011, 15:54

Badania kliniczne nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Celem badań klinicznych jest odkrycie lub potwierdzenie skutków działania badanych produktów leczniczych i ocena ich bezpieczeństwa. Badania te w istocie nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Nie mogą zatem korzystać ze zwolnienia z VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21 marca 2011.

Ze złożonego wniosku o interpretację wynikało, że w oparciu o umowy trójstronne, wnioskodawca realizował badania kliniczne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej – informuje portal podatkowy podatki.biz.

Stronami zawartych umów byli badacz, sponsor i ośrodek badawczy (wnioskodawca). Wnioskodawca wskazał, że główny ciężar badania klinicznego spoczywał na badaczu, niemniej jednak ośrodek badawczy współuczestniczył w jego przeprowadzeniu, gdyż badacz nie miał możliwości samodzielnego realizowania badania klinicznego.

Na rzecz badań klinicznych wnioskodawca wykonywał określone umową czynności, za które otrzymywał wynagrodzenie od sponsora krajowego.

Na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „opieka” i „profilaktyka”. Zatem przy dokonywaniu ich interpretacji, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119 oraz 1391), „opieka” oznacza „troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś (…)”, natomiast „profilaktyka” oznacza „wszelkie działania podejmowane w celu zapobieżenia czemuś; ochrona przed niepożądanym skutkiem czegoś (…)”.

Organ podatkowy przypomniał, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH