Bankomat w aptece? To nie przejdzie

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   16-09-2020, 08:01

Bankomat w aptece? To nie przejdzie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Właściciel apteki ogólnodostępnej postanowił z część lokalu wydzielić powierzchnię, w której działał bankomat. Spotkało się to z reakcją inspekcji farmaceutycznej. Jak argumentowano?

W czerwcu 2015 r. do WIF wpłynęła informacja o znajdującym się w aptece bankomacie. W związku z tą informacją, została przeprowadzona 19 czerwca 2015 r. kontrola doraźna w aptece. W jej trakcie stwierdzono, że obsługa urządzenia prowadzona jest od strony zaplecza przez osoby niebędące pracownikami placówki.

Bankomat w aptece - jak to działało?
Co jeszcze stwierdzili inspektorzy? Że serwisowanie i obsługa możliwe są jedynie od strony lokalu apteki. Bankomat znajdował się w pomieszczeniu wydzielonym z pomieszczenia administracyjno - szkoleniowego. Do pomieszczenia z bankomatem prowadziły drzwi - jedyne - z części samoobsługowej izby ekspedycyjnej apteki.

Osoby serwisujące bankomat nie informowali apteki o zamiarze wejścia do pomieszczenia z bankomatem. Wchodzili do niego samodzielnie bez wiedzy personelu apteki w godzinach pracy apteki. Serwisanci bankomatu nie posiadali kluczy do apteki.

Właściciel apteki uważał, że faktu lokalizacji bankomatu w witrynie aptecznej nie można utożsamiać z prowadzeniem w aptece działalności gospodarczej o charakterze odmiennym niż ochrona zdrowia publicznego - działalność bankomatu nie może być powiązana z działalnością apteki.

WIF jednak uznał, że ani rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, ani rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, nie przewiduje pomieszczenia z bankomatem.

Również GIF uznał, że bankomat trudno uznać za urządzenie stanowiące standardowe i podstawowe wyposażenie apteki.

"Lokal apteki musi stanowić organizacyjne i funkcjonalnie wydzieloną całość, a nie spełnia tego warunku lokal apteki, w którym wydzielono z pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego pomieszczenie, w którym umieszczono bankomat" - oceniła inspekcja.

A ponadto: - W ramach działania apteki nie może być świadczona inna działalność gospodarcza, a z pewnością nie zalicza się do działalności na rzecz ochrony zdrowia znajdowanie się w lokalu apteki bankomatu.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH