Brak zgody na przeniesienie zezwolenia na aptekę, kiedy wiąże się to z przejęciem nad nią kontroli

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   21-10-2020, 09:39

Brak zgody na przeniesienie zezwolenia na aptekę, kiedy wiąże się to z przejęciem nad nią kontroli Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zapisy umowy subfranczyzy nie ograniczały się jedynie do identycznego w sieci aptek franczyzodawcy wystroju apteki i pracowników, ale głębokiej ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą franczyzobiorcy, pełną kontrolę finansową i elektroniczny wgląd do dokumentów - uznał WSA.

WSA oddalił skargę spółki skierowanej przeciwko GIF w przedmiocie odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

31 maja 2019 r. spółka złożyła wniosek o przeniesienie zezwolenia aptecznego w trybie 104a u.p.f. na inną.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wezwał spółkę do złożenia oświadczeń, przedłożenia umowy najmu lokalu, przedłożenia dokumentów potwierdzających uzyskanie źródła finansowania na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przedłożenia umowy franczyzy zawartej z drugą spółką oraz o wskazanie źródeł finansowania na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Firma przekazała umowę subfranczyzy, ale wskazała, że brak jest podstaw do żądania przez WIF informacji dotyczących wysokości, źródła oraz zasad finansowania i ich podstaw, bowiem wiadomości te są całkowicie niezwiązane ze spełnianiem przez spółkę przesłanki przeniesienia zezwolenia.

Jej zdaniem, umowa pożyczki jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odmowa związana jest również z brakiem podstawy prawnej do żądania przez WIF umowy pożyczki w toku postępowania o przeniesienie zezwolenia.

Skoro tak, to nie będzie zgody na przeniesienie - uznał WIF. Podobnie stwierdziła inspekcja w wyższej instancji.

Dla GIF ważne było w tym ustalenie, rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest ustalenie, czy obie spółki należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy ochronie konkurencji i konsumentów.

Ponadto informacje, które chciała uzyskać inspekcja przed przeniesieniem zezwolenia, było ustalenie, czy w tym przypadku nie zachodzi przejęcie kontroli przez jednego przedsiębiorcę nad innym lub innymi przedsiębiorcami. "Jego istotą jest uzyskanie (bezpośrednio lub pośrednio) możliwości wywierania decydującego wpływu na niezależnie dotychczas operującego na rynku przedsiębiorcę lub przedsiębiorców" - zaznaczył GIF.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH