Brakowało motywów dla podjętej uchwały

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   27-07-2017, 10:24

Brakowało motywów dla podjętej uchwały Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały rady powiatu poznańskiego dotyczącej uchwały harmonogramu w zakresie dotyczącym jednej z gmin powiatu, której wójt nie podał motywów dla podjętej uchwały.

W grudniu 2016 roku Rada Powiatu w Poznaniu pojęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego. Jednak jedna z aptek prowadzonych w formie spółki jawnej, wezwała radnych do usunięcia naruszenia, a gdy to okazało się nieskuteczne, wniosła sprawę do sądu.

Zarzuciła radzie powiatu bezzasadne i nieuzasadnione nałożenie obowiązków prawnych świadczenia usług na rzecz ludności w porze nocnej oraz święta bez uzasadnienia faktycznego. Tym bardziej, że uchwała w sposób nierównomierny rozdzieliła obowiązek świadczenia usług w porze nocnej oraz święta i dni wolne od pracy.

W niektórych gminach należących do powiatu apteki były całkowicie zwolnione z takiego obowiązku, a niektóre zostały obciążone takim obowiązkiem w sposób nieproporcjonalnie większym niż inne podmioty, bez jakiegokolwiek uwzględnienia potrzeb ludności.

Pominięto też fakt, iż w graniczącym z gminą miastem jest bardzo wiele aptek działających całą dobę.

Jak wskazano, brak uzasadnienia wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały, cytując jeden z wyroków WSA: "skoro podjęto rozmowy z właścicielami aptek i skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, organ winien ustosunkować się do tych wniosków i ocen i wyjaśnić dlaczego nie uwzględnia uwag wskazanych podmiotów stwierdzających m.in., że potrzeby ludności nie uzasadniają przyjętego harmonogramu dyżurów".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że nie wszystkie zarzuty podnoszone przez aptekarzy są zasadne, jednak przyznał im rację w tym zakresie, że powiat uchwalając harmonogram, nie zawarł w uchwale stanowiska, dlaczego podjął takie, a nie inne rozstrzygnięcie.

Wójt gminy, na terenie której znajduje się apteka, powinien podać zasadnicze motywy podjętej uchwały i wyjaśnić na jakiej podstawie uznał, że wskazana w art. 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego dostępność świadczeń dostosowana została do potrzeb ludności.

III SA/Po 403/17
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH