Chojnice: spór o lokal apteki cd. Opinia sanitarna była obarczona błędami

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   15-09-2017, 08:09

Chojnice: spór o lokal apteki cd. Opinia sanitarna była obarczona błędami Sprawa wynajmu lokalu pod aptekę trafiła do sądu

Właściciel spółki ApoPharma w Chojnicach odniósł pewien sukces w walce z inną spółką i urzędnikami. Od pewnego czasu podejmowane są próby wyeksmitowania go z lokalu, w którym prowadzi aptekę. Teraz udowodnił, że wydana opinia sanitarna dla innego podmiotu jest obarczona błędami.

Sprawa zaczęła się pod koniec 2016 roku, kiedy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wezwał spółkę ApoPharma, która prowadzi aptekę, do opuszczenia lokalu. Prezes ApoPharmy wniósł sprawę do sądu podnosząc, że ZGM nie ma umocowania do działania w imieniu właścicieli, a zatem wypowiedzenie umowy najmu jest nieważne.

Jednocześnie urzędnicy miasta, po przeprowadzeniu przetargu, wynajęli lokal innej spółce, która powstała krótko przed jego ogłoszeniem. Spółka ta nie prowadzi aptek, tylko zajmuje się sprzedażą i kupnem nieruchomości, wynajmem, zarządzeniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Prezes ApoPharma nie poddał się. Tym bardziej, że spółka, która wygrała przetarg, mogła podnająć ten lokal innym podmiotom i tak też się stało. Okazało się, że w omawianym lokalu ma być prowadzona apteka.

Poszkodowany przedsiębiorca zwrócił uwagę Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu na nieprawidłowości przy wydawaniu opinii przez powiatowy sanepid. Jego skargi zostały uznane za zasadne.

Pozytywne opinie
W grudniu 2016 roku do powiatowego inspektora sanitarnego w Chojnicach wpłynął wniosek spółki o kontrolę lokalu i wydanie opinii sanitarnej, która następnie miała być przedłożona inspektorowi wojewódzkiemu.

Taka kontrola miała się odbyć, czego efektem jest pozytywna opinia sanitarna z 22 grudnia 2016 roku dotycząca pomieszczeń, w których "prowadzi się i nadal ma być prowadzona sprzedaż detaliczna leków gotowych i recepturowych".

W czerwcu 2017 roku do powiatowego inspektora sanitarnego wpłynął wniosek o spółki o zmianę nazwy podmiotu w opinii sanepidu z 22 grudnia 2016 roku na nowego najemcę lokalu na ... - i tu pada nazwa apteki sieciowej. Także w tym przypadku powiatowy sanepid wydał pozytywną opinię i przedłożył ją pomorskiemu inspektorowi.

Lista zarzutów
Jednocześnie właściciel spółki ApoPharma złożył do pomorskiego WIF skargę na działania powiatowego sanepidu. Co zarzucił urzędnikom?

Przede wszystkim to, że odbiór lokalu apteki w grudniu 2016 nie odbył się zgodnie z przepisami prawa, a podczas kontroli nie było kierownika apteki.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH