Co w aptece musi być, a co wynika z dobrowolności

PRAWO

Autor: OIA Katowice   26-04-2021, 08:02

Co w aptece musi być, a co wynika z dobrowolności Prawnik wskazuje, jakie dokumenty muszą być na stanie apteki (fot. Pixabay)

Pojawiły się informacje, jakoby posiadanie komentarzy do ustaw w tym np. do ustawy o zawodzie farmaceuty było obowiązkowe. Radca prawny ŚIA wyjaśnia wątpliwości.

- W związku z informacjami na różnych portalach internetowych o tym, jakoby posiadanie komentarzy do ustaw w tym np. do ustawy o zawodzie farmaceuty było wypełnieniem obowiązku wynikającego z par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki, radca prawny Śląskiej Rady Aptekarskiej, mec. Krystian Szulc wyjaśnia, co w aptece musi być, a co nie.

Co musi być w aptece
Przypomina, że w lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do:

- obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

Co to jest niezbędna literatura fachowa?
- Wyrażam pogląd, że pod pojęciem literatury fachowej nie powinno się, w kontekście tego przepisu, rozumieć np.: komentarzy do ustawy prawo farmaceutyczne, ale np. artykuły naukowe lub inne fachowe czasopisma o tematyce farmaceutycznej.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

- Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia

- akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Komentarze nie stanowią źródła prawa
- Komentarz nie mieści się w grupie powyżej wskazanej i nie może wypełniać obowiązku, o którym mowa w par. 10 rozporządzenia MZ wskazanego powyżej. Poglądy autorów komentarzy nie stanowią źródła prawa - ocenia prawnik.

Dodaje, że obowiązek zapewnienia dostępu do przepisów prawnych w postaci ustaw lub rozporządzeń związanych z farmacją lub zawodem jest wymagany, ale może to być np. dostęp internetowy do Dziennika Ustaw lub wydruk danego aktu prawnego w aptece. Różne komentarze można oczywiście posiadać w aptece dobrowolnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH