Czas epidemii jako czas wojny? Resort zdrowia zaskoczony projektem MON

PRAWO

Autor: LJ   14-05-2021, 10:02

Czas epidemii jako czas wojny? Resort zdrowia zaskoczony projektem MON Nowy projekt przepisów o PGM wiąże się z koniecznością zapewnienia przez ministra zdrowia dodatkowych, dotychczas nie planowanych środków finansowych, przeznaczonych na m.in. wytwarzanie i dystrybucję leków, środków biobójczych, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego (fot. archiwum)

Propozycja MON oznacza, że ze środków publicznych dotowane byłyby linie produkcyjne leków, które są w sposób bieżący wykorzystywane przez przedsiębiorcę - ocenia MZ.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.

W uzasadnieniu czytamy, że umożliwia on nakładanie w czasie pokoju na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, dotyczących dostaw i remontów sprzętu wojskowego oraz dostaw środków bojowych, a od marca 2020 roku również dotyczących zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

PMG to program obronny

RCL opublikowało szereg uwag przeprowadzonych w ramach konsultacji zgłoszonych przez urzędy i organizacje.

"W ocenie ministra zdrowia budzić może wątpliwości próba potraktowania Programu Mobilizacji Gospodarki jako formę rozwiązania problemu utrzymania odpowiednich mocy produkcyjnych na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" - informuje Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

W ocenie ministra, PMG powinno pozostać programem obronnym, a zasady zabezpieczenia kraju na inne zagrożenia powinny zostać uregulowane w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Jest już ustawa o rezerwach strategicznych

Dalej wskazuje, że ma na myśli przede wszystkim ustawę o rezerwach strategicznych.

"Projekt dotyczący PMG nie określa jasno w jaki sposób, przez kogo, na czyje potrzeby zostanie zakupiony asortyment przez przedsiębiorców w ramach PMG, biorąc pod uwagę, że producent otrzymywał dotację ze środków publicznych. To będzie stawiało go w uprzywilejowanej pozycji wobec innych przedsiębiorców, nie mających takiego wsparcia rządowego" - dodaje wiceminister.

Resort zdrowia wypowiada się też negatywnie o rozszerzeniu PGM na zadania finansowane przez ministra zdrowia: "Nasze wątpliwości, co do zasadności zamieszczania zadań dotyczących zabezpieczenia na czas epidemii w programie przygotowywanym pierwotnie tylko na czas wojny, nie zostały uwzględnione.

MZ: utrzymanie mocy produkcyjnych na stałe

Nowy projekt przepisów o PGM wiąże się z koniecznością zapewnienia przez ministra zdrowia dodatkowych, dotychczas nie planowanych środków finansowych, przeznaczonych na m.in. wytwarzanie i dystrybucję leków, środków biobójczych, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

"Miałyby one być przekazywane przedsiębiorcy na stałe - niezależnie od tego czy utrzymuje on moce produkcyjne czynne czy nieczynne, co oznaczałoby dotowanie linii produkcyjnych w zakładzie, które są w sposób bieżący wykorzystywane przez przedsiębiorcę" - ocenia resort.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH