Czy koszty zakwestionowanej reklamy można zakwalifikować do przychodów

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   23-07-2010, 14:42

Czy koszty zakwestionowanej reklamy można zakwalifikować do przychodów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jeśli do drzwi firmy farmaceutycznej zapuka urząd skarbowy i przeprowadzi kontrolę sposobu kwalifikowania wydatków na reklamę do kosztów uzyskania przychodów, to niech w firmie nie dziwią się z wizyty.

Problem dotyczy tych reklam, które Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał za sprzeczne z obowiązującymi przepisami i nakazał wstrzymanie ich emisji.

Po uprawomocnieniu się tej decyzji, Inspektorat zawiadamiał pisemnie urzędy skarbowe, aby podjęły one czynności mające na celu prawidłowość rozliczenia i kwalifikacji kosztów reklamy leku.

Donos do urzędów skarbowych

Jak informuje nas GIF, decyzje nakazujące natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego, mogą mieć również swoje konsekwencje podatkowe w związku z kwestią zaliczenia ponoszonych wydatków na reklamę jako kosztu uzyskania przychodu: – W związku z powyższym, Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje właściwe organy podatkowe o zaistniałym stanie faktycznym – wyjaśnia Magdalena Wojciechowicz, dyrektor departamentu prawnego GIF.

Dyrektor podkreśla, że „pisemne zawiadamianie urzędów skarbowych o wydanych i uprawomocnionych już decyzjach, dotyczących wstrzymania reklam produktów leczniczych z powodu ich niezgodności z Prawem farmaceutycznym ma jedynie charakter informacyjny”.

– Główny Inspektor Farmaceutyczny nie dokonuje kwalifikacji kosztów reklamy produktów leczniczych. Interpretację kwestii dotyczącej problematyki zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na reklamę produktów leczniczych, która narusza przepisy Prawa farmaceutycznego, Główny Inspektor Farmaceutyczny pozostawia pozostawia ocenie organom właściwym, czyli urzędom skarbowym – wyjaśnia dyrektor Wojciechowicz.

Reklama sprzyja osiąganiu przychodów
Zdaniem prawników, takie postępowanie sugeruje, że Inspektorat uznaje, iż reklama leku niezgodna z Prawem farmaceutycznym traci przymiot reklamy, a zatem także możliwość zakwalifikowania kosztów tej reklamy do kosztów uzyskania przychodu.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH