Czy recepta na starym druku wystawiona przed 30 czerwca będzie zrealizowana?

PRAWO

Autor: OIA Katowice   02-07-2021, 13:26

Czy recepta na starym druku wystawiona przed 30 czerwca będzie zrealizowana? Zmiany w drukach recept. Obecnie można wystawiać tylko nowe recepty Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Od 1 lipca recepty papierowe na leki refundowane mogą być wystawione tylko na nowych drukach, natomiast recepty wystawione do 30 czerwca mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach w terminie ich ważności.

1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. 

Zmiany opracował wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n. farm. Piotr Brukiewicz.

1 lipca - data końca okresu przejściowego

Skończył się okres przejściowy, który trwał do 30 czerwca br. i pozwalał realizować recepty na zasadach określonych zarówno w poprzednim rozporządzeniu ws. recept z 13 kwietnia 2018 r.

Obecnie obowiązuje tylko rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r.

Od 1 lipca br. recepty papierowe na leki refundowane mogą być wystawione tylko na „nowych” drukach (wzór obowiązujący od 1 stycznia br. - bez oddziału NFZ), natomiast recepty wystawione do 30 czerwca br. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach w terminie ich ważności.

Obecna definicja określa sposób dawkowania

Nowe rozporządzenie w § 2 ust. 2 pkt 2 upraszcza definicję sposobu dawkowania poprzez wykreślenie sformułowania „w określonym czasie”, które do tej pory było różnorodnie interpretowane. Obecna definicja określa sposób dawkowania, jako informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.

Obecnie na recepcie papierowej nie można nanosić danych podmiotu, w którym wystawiono receptę oraz danych osoby uprawnionej do wystawiania recepty w postaci naklejki.

Recepty wystawione przez lekarza medycyny na produkty refundowane oraz na środki odurzające i substancje psychotropowe, muszą zawierać identyfikator podmiotu, unikalny numer recepty oraz numer PWZ lekarza dodatkowo przedstawione w postaci kodów kreskowych do ich automatycznego odczytu.

Zmiany w receptach weterynaryjnych

Od 1 lipca br. wszystkie recepty wystawiane na środki odurzające i substancje psychotropowe przez lekarzy weterynarii, muszą posiadać unikalny numer recepty, zaczynający się od cyfr 07, gdzie na 21 pozycji znajduje się cyfra 7.

Zakresy unikalnych numerów recept lekarze weterynarii pobierają od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego właściwego dla miejsca zamieszkania lekarza.

Dla ww. recept wystawionych przez lekarzy weterynarii nie obowiązuje wymóg przedstawiania danych: regon, numer pwz i unikalny numer recepty dodatkowo w postaci kodów kreskowych do ich automatycznego odczytu.

Na jednej recepcie w postaci papierowej nie przepisuje się produktów leczniczych, w odniesieniu do których art. 96a ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne przewiduje różne terminy realizacji recepty. W przypadku recept w postaci papierowej produkty lecznicze, dla których przepis, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przewiduje różne terminy realizacji recepty, powinny być przepisane na oddzielnych receptach.

Więcej: https://www.katowice.oia.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH