Czy spółka prowadziła reklamę, skoro treści zostały opublikowane i dystrybuowane wbrew jej woli?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   08-11-2017, 08:48

 Czy spółka prowadziła reklamę, skoro treści zostały opublikowane i dystrybuowane wbrew jej woli? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Tym razem NSA przyznał rację przedsiębiorcy uznając, że w tej sprawie brak było dostatecznie przekonujących podstaw, aby spółce można było przypisać prowadzenie niedozwolonej reklamy aptek.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej i przyznał rację przedsiębiorcy.

Sąd: spółka też ponosi odpowiedzialność
W styczniu 2016 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził naruszenie przez spółkę art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne przez prowadzenie reklamy działalności aptek polegającej na kolportowaniu na terenie województwa śląskiego gazetki, w której umieszczono: artykuł, zdjęcia produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz ich sugerowaną cenę dla pacjenta, porównanie cen trzech produktów leczniczych i ich zamienników z podaną ceną 1 grosz, a także dane teleadresowe i godziny otwarcia dziesięciu aptek, w tym aptek prowadzonych przez spółkę. Za to nałożył karę pieniężną w wysokości 400 zł.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji argumentując, że po decyzji WIF umowa z wydawcą gazetki została wypowiedziana przez stronę ze skutkiem natychmiastowym. Zarówno inspekcja farmaceutyczna, jak i sąd I instancji, który rozpatrywał sprawę stwierdzili, że umowa zlecenia zawarta między spółką a firmą wydawniczą nie wyłącza ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku przestrzegania zakazu reklamy apteki, ani też odpowiedzialności za ewentualne naruszenia, bowiem jako profesjonalny uczestnik obrotu powinna weryfikować sposób realizacji zawieranych przez nią umów.

W ocenie organu, spółka powinna mieć świadomość tego, że wypowiedzenie umowy zawartej z wydawcą gazetki w czerwcu 2014 roku, podczas gdy kolejne wydanie gazetki było zaplanowane na lipiec 2014 roku, nie zapobiegnie zamieszczeniu w gazetce danych aptek, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami. "Spółka mogła się zatem spodziewać, że wypowiedzenie umowy wywrze skutki na przyszłość, ale nie spowoduje usunięcia danych aptek w wydaniu z lipca 2014 roku" - uzasadniał sąd.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH