Do Polski trafią szybkie testy do diagnostyki covid-19

PRAWO

Autor: KPRM   19-04-2021, 15:02

Do Polski trafią szybkie testy do diagnostyki covid-19 Zawierając umowy darowizny państwa członkowskie UE zobowiązują się między innymi do nieprzekazywania dalej testów podmiotom trzecim Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Komisja Europejska podpisała z dwoma producentami umowę ramową na zakup ponad 20 mln szybkich testów antygenowych. Trafią również do Polski.

Testy będą udostępniane państwom UE w formie darowizny, w ramach mechanizmu wsparcia ESI.

Testy mają zostać przekazane na podstawie dwóch umów darowizny, oddzielnie w odniesieniu do dostawy od danego producenta.

Beneficjent wsparcia będzie zobowiązany do sprawozdawania z faktycznego wykorzystania testów i raportowania stopnia ich wykorzystania do KE, zgodnego z celem dokonanej darowizny i na warunkach określonych w umowie, przy czym istotnym jest okoliczność, iż testy te należy wykorzystać w terminie 6 miesięcy.

Zawierając umowy darowizny państwa członkowskie UE zobowiązują się między innymi do nieprzekazywania dalej testów podmiotom trzecim, które nie są ostatecznymi odbiorcami, chyba że taka darowizna zostanie wyraźnie zatwierdzona przez KE.

Z darowizny trzeba się rozliczyć
KE może - w okresie aktywacji wsparcia awaryjnego lub później - sprawdzić prawidłowe użytkowanie dostarczonych testów i wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy. Takie kontrole będą przeprowadzane po powiadomieniu państwa członkowskiego przez KE.

KE może także domagać się odzyskania testów lub żądać odszkodowania, jeżeli dostrzeże istotne błędy, nieprawidłowości, nadużycia finansowe lub poważne naruszenie zobowiązań wynikających z umowy.

Kwota rekompensaty będzie wówczas proporcjonalna do wagi i czasu naruszenia obowiązków lub stwierdzonych nieprawidłowości. Jeżeli beneficjent uzyskujący wsparcie nie zapłaci w terminie, KE może, po pisemnym poinformowaniu beneficjenta, odzyskać należne kwoty przez potrącenie ich z wszelkich kwot należnych beneficjentowi od KE lub przez agencję wykonawczą przy wykonywaniu budżetu Unii lub podjęcie innych działań prawnych.

Konieczna zmiana w przepisach
W związku z tym, rząd planuje przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia darowizny szybkich testów do diagnostyki COVID-19.

Na etapie zawierania umów nie są generowane koszty dla budżetu państwa.

Zzawarcie umów będzie stanowić zabezpieczenie dostępu dla polskiego społeczeństwa do szybkich testów do diagnostyki COVID-19.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH