Dodatkowa opinia BAS

PRAWO

Autor: Sejm, LJ/ rynekaptek.pl   06-04-2017, 09:49

Dodatkowa opinia BAS BAS wydał opinię uzupełniającą do projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego

BAS przedstawił uzupełniającą opinię prawną dotyczącą projektu ustawy Prawo farmaceutyczne. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie apteki wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych jest niekonstytucyjne - oceniono.

Jak informuje BAS, w zleceniu zwrócono się z prośbą o przygotowanie opinii na tak sformułowane pytanie:

Czy ewentualna zmiana projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1126) polegająca na zastąpieniu projektowanej normy zakładającej, że „zezwolenia na prowadzenie apteki wydawane są wyłącznie na rzecz farmaceutów lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem farmaceutów” normą stanowiącą, że „zezwolenia na prowadzenie apteki wydawane są wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych”, będzie zgodna z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług oraz przepisami Konstytucji RP?

W opinii BAS, proponowana regulacja ustawy przewidująca udzielanie zezwoleń na prowadzenie apteki wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych wydaje się naruszać art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zaproponowana regulacja naruszałaby też w nieuzasadniony sposób gwarantowaną konstytucyjnie wolność działalności gospodarczej, a wprowadzone ograniczenie nie pozostawałoby w przekonującym związku z ważnym interesem publicznym i byłoby nadmiernie restrykcyjne - uznał autor opinii, Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Pełna ocena w załączniku

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH