Dopalacze pod kontrolą (czasową)

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   24-09-2010, 10:28

Dopalacze pod kontrolą (czasową) Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia proponuje modyfikację definicji środka zastępczego wskazując, iż jest to „substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, roślina lub jej część, nie będąca produktem leczniczym albo wyrobem medycznym, używaną zamiast lub w takich samych celach innych niż medyczne jak środek odurzający lub substancja psychotropowa“.

Jak wyjaśnia ministerstwo, przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Inspekcji Handlowej został opracowany w związku z dynamicznym rozwojem zjawiska wprowadzania do legalnego obrotu nowych substancji posiadających działanie psychoaktywne. Substancje te są często nazywane potocznie „dopalaczami”.

Zmiany dotyczą także rozszerzenia zakresu zadań ekspertów wojewódzkich do spraw informacji o narkotykach i narkomanii oraz Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt zmian w ustawie wprowadza zakaz prowadzenia reklamy i promocji środków spożywczych jak również innych produktów poprzez sugerowanie, iż posiadają one działanie takie jak działanie substancji psychotropowych lub środków odurzających.

Zakaz ten wsparty sankcją karną prowadzoną w zmienionym art. 68 w/w ustawy ma wyeliminować praktyki marketingowe bazujące na popularyzacji dostępnych w obrocie środków zastępczych poprzez sugerowanie, iż są one „legalnymi narkotykami”.

Nowością jest dodanie instytucji tzw. „kontroli czasowej”, która pozwoli na szybkie i elastyczne wycofanie danego środka lub zawierających go produktów z obrotu lub wprowadzenie ograniczeń, warunków lub zakazów związanych z jego sprzedażą lub produkcją.

Ministerstwo zwraca uwagę, że po 2005 roku na rynkach europejskich nastąpił rozwój tzw. „smart shop”, czyli sklepów, najczęściej internetowych, oferujących substancje psychoaktywne, pozostające poza kontrolą prawną. Początkowo tego typu sklepy funkcjonowały w Polsce na bardzo ograniczoną skalę. Jednakże od 2008 roku mieliśmy do czynienia z szybkim rozwojem tego zjawiska. Jedna z sieci sklepów w trakcie zaledwie jednego roku otworzyła ponad 40 sklepów tego typu ulokowanych w centrach prawie wszystkich większych miast w Polsce.

Więcej: www.mz.gov.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH