Dostępność do leków w nocy: wojewoda jej nie zbadał, powiat o to nie wnosił

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl   30-04-2021, 08:01

Dostępność do leków w nocy: wojewoda jej nie zbadał, powiat o to nie wnosił Kolejna problemowa sprawa z dyżurami aptek (fot. LJ)

Całodobowa apteka na terenie powiatu miała zapewniać dostępność do leków w święta i porze nocnej. Wszyscy byli z tego rozwiązania zadowoleni, z wyjątkiem wojewody.

Wojewoda wielkopolski orzekł o nieważności uchwały Rady Powiatu ze względu na istotne naruszenie prawa.

Wszyscy byli zadowoleni
Na terenie powiatu usługi farmaceutyczne świadczą 23 apteki oraz 3 punkty apteczne. Ponieważ w mieście położonym w centralnym punkcie powiatu wrzesińskiego działa całodobowa apteka, więc radni tę placówkę wskazali jako dyżurującą.

Po pierwsze, jest zlokalizowana w mieście o dużej gęstości zaludnienia, więc posiada bogatszy asortyment, przez co zwiększa prawdopodobieństwo zakupu niezbędnych leków.

Po drugie, w takim modelu, nie ma potrzeby szukania informacji o aktualnie dyżurującej aptece, co w trudnych sytuacjach stanowić może dodatkowy stres. 

Po trzecie, pełnienie dyżurów w porze nocnej, w mniejszych aptekach na terenie gmin poza Wrześnią, może powodować pewne ograniczenia w systemie funkcjonowania tych aptek w porze dziennej.

Za takim rozwiązaniem byli samorządowcy terytorialni i apteczni.

Wojewoda: całodobowa apteka nie zapewnia dostępności
Ale nie wojewoda. Jego zdaniem, do systemu dyżurów powinny być włączone wszystkie apteki z danego powiatu.

Powiat Wrzesiński złożył do WSA skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z lipca 2019 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

WSA uznał, że tak uchwalony rozkład czasu pracy aptek narusza powołany art. 94 ust. 1 P.f. Ustalenie, że tylko jedna apteka na terenie całego powiatu czynna będzie całodobowo nie zapewnia odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego powiatu wrzesińskiego i nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usług fachowego farmaceuty.

Nie wniesiono o zbadanie stanu faktycznego
Oddalając kasację NSA również powoływał się na te nadzwyczajne warunki.

"Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i dni wolne od pracy nie sposób uwzględnić potrzeb ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka" - napisano w orzeczeniu.

Sądy obu instancji zauważyły, że wojewoda nie przeprowadził czynności dowodowych, by ocenić czy faktycznie tak ustalony harmonogram dyżurów jest dostosowany do potrzeb ludności, a powiat nie wnosił o ich przeprowadzenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że także w skardze kasacyjnej powiat nie wskazał, przeprowadzenia jakich dowodów w analizowanej sprawie zaniechał organ nadzoru. "A to czyni zarzut gołosłownym" - uznał NSA.

II GSK 91/20

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH