Dystrybutor: można ukarać dwa razy za to samo?

PRAWO

Autor: PWIF/ rynekaptek.pl   04-11-2020, 11:02

Dystrybutor: można ukarać dwa razy za to samo? Spółka musi zapłacić karę dla dwóch WIF (fot. Pixabay)

Dystrybutor marki ukarany przez inspekcję farmaceutyczną za prowadzenie reklamy aptek uznał, że sprawa nie powinna być procedowana, ponieważ wcześniej rozstrzygał w tożsamej sprawie inny organ. Jednak WIF uznał, że reklama była prowadzona na jego terenie.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło pismo GIF informujące o podejrzeniu naruszenia zakazu reklamy aptek i ich działalności przez sieć aptek ogólnodostępnych. Miało to nastąpić poprzez wiadomość e-mailową do użytkowników, która zachęcała do kupna online produktów w aptekach tej sieci.

Spółka złożyła wyjaśnienia twierdząc, że nie umieszczała i nie umieszcza żadnych reklam aptek na portalu społecznościowym Facebook. Odnosząc się do przekazanego zrzutu ekranu, wyjaśniła, że pochodzi z profilu prowadzonego przez dystrybutora produktów reklamowanej marki. "Spółka nie zawarła żadnej umowy ani porozumienia z tym dystrybutorem, a post został opublikowany bez jakiejkolwiek wiedzy, zgody czy inspiracji ze strony spółki" - wyjaśniła.

Dodatkowo miała zareagować i wezwać dystrybutora do zaniechania działań promocyjnych mogących stanowić niedozwoloną reklamę apteki. Miała na to dowody.

W tej sytuacji Podkarpacki WIF zwrócił się o wyjaśnienia do dystrybutora marki, który prowadził reklamę.

Ten podkreślił, iż sprawa tożsama w pełnym zakresie, zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym toczyła się przez Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Gdańsku, który 1 czerwca 2020 r. wydał w sprawie decyzję. Pomorski WIF uznał, że spółka prowadziła niedozwoloną reklamę apteki i nałożył karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Dlatego też spółka uznała, iż w sprawie, w której PWIF żąda złożenia wyjaśnień, zapadła już decyzja, która została wykonana poprzez zapłacenie przez stronę nałożonej kary.

"Składanie wyjaśnień w sprawie, które w tożsamym zakresie zostały już złożone przed Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Gdańsku jest zbyteczne i prowadzi do bezcelowego procedowania w sprawie, w której jak wykazano zachodzi res iudicata, a wydanie kolejnej decyzji w sprawie będzie obciążone cechą nieważności" - uznał dystrybutor.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH