Dystrybutor: można ukarać dwa razy za to samo?

PRAWO

Autor: PWIF/ rynekaptek.pl   04-11-2020, 11:02

Dystrybutor: można ukarać dwa razy za to samo? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dystrybutor marki ukarany przez inspekcję farmaceutyczną za prowadzenie reklamy aptek uznał, że sprawa nie powinna być procedowana, ponieważ wcześniej rozstrzygał w tożsamej sprawie inny organ. Jednak WIF uznał, że reklama była prowadzona na jego terenie.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło pismo GIF informujące o podejrzeniu naruszenia zakazu reklamy aptek i ich działalności przez sieć aptek ogólnodostępnych. Miało to nastąpić poprzez wiadomość e-mailową do użytkowników, która zachęcała do kupna online produktów w aptekach tej sieci.

Spółka złożyła wyjaśnienia twierdząc, że nie umieszczała i nie umieszcza żadnych reklam aptek na portalu społecznościowym Facebook. Odnosząc się do przekazanego zrzutu ekranu, wyjaśniła, że pochodzi z profilu prowadzonego przez dystrybutora produktów reklamowanej marki. "Spółka nie zawarła żadnej umowy ani porozumienia z tym dystrybutorem, a post został opublikowany bez jakiejkolwiek wiedzy, zgody czy inspiracji ze strony spółki" - wyjaśniła.

Dodatkowo miała zareagować i wezwać dystrybutora do zaniechania działań promocyjnych mogących stanowić niedozwoloną reklamę apteki. Miała na to dowody.

W tej sytuacji Podkarpacki WIF zwrócił się o wyjaśnienia do dystrybutora marki, który prowadził reklamę.

Ten podkreślił, iż sprawa tożsama w pełnym zakresie, zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym toczyła się przez Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Gdańsku, który 1 czerwca 2020 r. wydał w sprawie decyzję. Pomorski WIF uznał, że spółka prowadziła niedozwoloną reklamę apteki i nałożył karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Dlatego też spółka uznała, iż w sprawie, w której PWIF żąda złożenia wyjaśnień, zapadła już decyzja, która została wykonana poprzez zapłacenie przez stronę nałożonej kary.

"Składanie wyjaśnień w sprawie, które w tożsamym zakresie zostały już złożone przed Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Gdańsku jest zbyteczne i prowadzi do bezcelowego procedowania w sprawie, w której jak wykazano zachodzi res iudicata, a wydanie kolejnej decyzji w sprawie będzie obciążone cechą nieważności" - uznał dystrybutor.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH