Dyżur nocny: do północy na koszt NFZ, potem samorządu

PRAWO

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   11-09-2020, 11:21

Dyżur nocny: do północy na koszt NFZ, potem samorządu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że do godziny 24:00 pełnienie dyżuru mogłoby być finansowane przez NFZ, natomiast w sytuacji, gdy starosta uzna, że apteka powinna być czynna dłużej w porze nocnej, dyżur powinien być finansowany z lokalnego budżetu.

10 września Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Po rozpatrzeniu petycji, komisja postanowiła zakończyć nad nim prace.

Dołączono materiały z resortu zdrowia i finansów. W tym pierwszym, minister zdrowia zajął aktualne stanowisko w sprawie dyżurów:

"Zapewnienie mieszkańcom miast dostępu do leków oraz innych środków farmaceutycznych jest bardzo istotnym aspektem z punktu widzenia dobra ludzkiego jak i wymogów ustawowych. Apteki, jako część sektora zdrowia publicznego, są zobowiązane do świadczenia usług zarówno w dni robocze, jak i w niedziele, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej.

Zagadnienie pełnienia dyżurów przez apteki od dawna budzi spore emocje w środowisku aptekarskim i od wielu lat forsowane są apele o zniesienie obowiązkowego dyżurowania aptek, ewentualnie o doregulowanie kwestii wynagradzania podmiotów prowadzących apteki z tego tytułu.

Jednocześnie należy w tym miejscu nadmienić, że w Ministerstwie Zdrowia od pewnego czasu rozważa się możliwość zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów nocnych, świątecznych i w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne.

(...)W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że do godziny 24:00 pełnienie dyżuru mogłoby być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast w sytuacji, gdy starosta uzna, że apteka powinna być czynna dłużej w porze nocnej, dyżur powinien być finansowany z lokalnego budżetu.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH