Dyżury: co z zasadą dobrej administracji, kiedy sąd "przyklepuje" szczątkowe uzasadnienie?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   17-09-2020, 08:01

Dyżury: co z zasadą dobrej administracji, kiedy sąd "przyklepuje" szczątkowe uzasadnienie? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ocenie WSA, pomimo, że uzasadnienie do uchwały w sprawie dyżurów aptek było szczątkowe i niewiele z niego wynikało, to jednak w konkretnie rozpatrywanym przypadku nie stanowiło przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały. Co z jakością uzasadnień do uchwał?

Właścicielka apteki wniosła o unieważnienie harmonogramu pracy aptek w dni wolne, świąteczne i w porze nocnej, uchwalonego przez radę powiatu w Szczytnie (II SA/Ol 375/20).

Jednym z jej argumentów było "nieuwzględnienie oraz nieustosunkowanie się do negatywnej opinii dotyczącej harmonogramu, wyrażonej przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie.

"Powinno to zostać uczynione w uzasadnieniu uchwały w sposób czytelny i zrozumiały" - argumentowała właścicielka placówki.

Jednak WSA nie uznał tego za czynnik mogący stanowić o nieważności uchwały. "Odnosząc się do zarzutu braku właściwego uzasadnienia uchwały, stwierdzić należy, że uzasadnienie to jest szczątkowe i niewiele z niego wynika, jednak okoliczność ta - choć może stanowić samodzielną przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały, to jednak nie w rozpatrzonym przypadku".

Jak dalej wyliczył WSA, legalność zapisów zaskarżonej uchwały nie budzi wątpliwości sądu. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy i zastrzeżenia dotyczące uzasadnienia uchwały nie są wystarczające do zakwestionowania jej legalności.

Dalej wskazał też punkty, na które zwracała uwagę właścicielka apteki, a mianowicie fakt, iż radni prawidłowo wyznaczyli dyżury aptek, nakładając je równomiernie na apteki w mieście. Ponadto nakładając obowiązek dyżurów na apteki na terenie miasta, które stanowi największe skupisko ludności zamieszkującej powiat, radni zapewnili "możliwie szybki i krótki dojazd do apteki".

W kwestii zarzucanego nieodniesienia się do jedynej negatywnej opinii, jaką wydała Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, WSA stwierdził, że "przedstawione w niej argumenty nie mogły rzutować na postanowienia uchwały".

Brak uzasadnienia uchwały był już przyczyną ich unieważnienia w innych wyrokach sądów. A w przypadku braku "prawidłowego i należytego" uzasadnienia?

W innych wyrokach padały m.in. takie stwierdzenia:

"W sytuacji tego typu, gdzie podmioty objęte zakresem planowanej regulacji zabierają głos w ramach konsultacji i zgłaszają swe uwagi, tym bardziej organ winien ustosunkować się do tych wniosków, i wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia uwag wskazanych podmiotów co do ich postulatów".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH