Dyżury: co z zasadą dobrej administracji, kiedy sąd "przyklepuje" szczątkowe uzasadnienie?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   17-09-2020, 08:01

Dyżury: co z zasadą dobrej administracji, kiedy sąd "przyklepuje" szczątkowe uzasadnienie? W sytuacji tego typu, gdzie podmioty objęte zakresem planowanej regulacji zabierają głos w ramach konsultacji i zgłaszają swe uwagi, tym bardziej organ winien ustosunkować się do tych wniosków (fot. Pixabay)

W ocenie WSA, pomimo, że uzasadnienie do uchwały w sprawie dyżurów aptek było szczątkowe i niewiele z niego wynikało, to jednak w konkretnie rozpatrywanym przypadku nie stanowiło przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały. Co z jakością uzasadnień do uchwał?

"W ocenie sądu, konieczne jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się Rada Powiatu przy jej podejmowaniu. Wymóg ten należy łączyć z obowiązkiem działania organów administracji publicznej na podstawie prawa, co w połączeniu z zasadą zaufania do organów samorządowych, rodzi po stronie władzy publicznej obowiązek motywowania jej rozstrzygnięć - jako elementu jawności działania władzy publicznej" (VI SA/Wa 761/20).

"Konieczność prawidłowego uzasadnienia uchwały można wyprowadzić nie tylko z brzmienia powołanego art. 94 prawo farmaceutyczne, ale także z ogólnych zasad ustrojowych zawartych w art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. W świetle tych zasad działanie organu administracji publicznej, które mieści się wprawdzie w jego prawem przewidzianych kompetencjach, ale noszące znamiona władczego, arbitralnego działania, skierowanego do skonkretyzowanego podmiotu, przy zastosowanie dodatkowo analogii legis – art. 107 § 3 k.p.a., prowadzi do wniosku, że tego typu uchwała winna podlegać uzasadnieniu. Brak należytego uzasadnienia pozbawia bowiem sąd możliwości oceny przyczyn leżących u podstaw zaskarżonej uchwały. Wymóg uzasadniania rozstrzygnięć przez administrację publiczną zaliczany jest do standardów dobrej administracji i prawa do sprawiedliwego procesu (IV SA/Po 412/16).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH