Dz.U.: tekst jednolity rozporządzenia dot. oznakowania opakowań leku

PRAWO

Autor: dziennikustaw.gov.pl/ rynekaptek.pl   23-10-2020, 11:04

Dz.U.: tekst jednolity rozporządzenia dot. oznakowania opakowań leku Publikcja jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia (fot. archiwum)

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16sierpnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz.U. poz.1626), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji:

1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz.Urz. UEL174 z01.07.2011, str.74);

2) służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UEL32 z 09.02.2016, str. 1).”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem §1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2019r."

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH