DZP: opieka farmaceutyczna w ramach współpracy organizacji pacjenckich z aptekami

PRAWO

Autor: Kancelaria DZP   10-06-2021, 11:03

DZP: opieka farmaceutyczna w ramach współpracy organizacji pacjenckich z aptekami Przegląd lekowy jest jedną z usług, jakie będą mogli świadczyć farmaceuci (fot. LJ)

Organizacje pacjenckie skupiające osoby potencjalnie zainteresowane korzystaniem z opieki farmaceutycznej w aptekach, mogą informować swoich podopiecznych o usługach.

Kancelaria DPZ przygotowała publikację omawiającą ustawę o zawodzie farmaceuty z perspektywy pacjentów i organizacji zrzeszających pacjentów.

Jak zauważają na wstępie autorzy publikacji, większe zaangażowanie farmaceutów w opiekę nad polskimi pacjentami może realnie przyczynić się do poprawy ich zdrowia.

Zdaje się, że ustawodawca w końcu dostrzegł ten potencjał. W Ustawie o zawodzie farmaceuty pod pojęciem opieki farmaceutycznej, wskazał konkretne działania, które będą mogli podejmować wobec pacjentów farmaceuci.

Są to m.in.: konsultacja farmaceutyczna, przegląd lekowy, badania diagnostyczne, recepta kontynuowana.

Opieka farmaceutyczna a zakaz reklamy aptek

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej jest niewątpliwie korzystne dla polskich pacjentów. Nie ulega wątpliwości, że powinno się ich informować o tym, jakie możliwości otwiera przed nimi UZF. Pytanie jednak: jak to robić, by nie narazić się na zarzut reklamy aptek? - zastanawiają się prawnicy.

"Ustawowy zakaz reklamy aptek może stanowić poważną barierę dla dostępu pacjentów do opieki farmaceutycznej. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że apteki, mimo, że będą świadczyć usługi z zakresu opieki farmaceutycznej, nie zdecydują się, aby o tym informować. W efekcie pacjent nie będzie wiedział, gdzie i w jakim zakresie może z takich usług skorzystać" - oceniają.

W tej sytuacji pomocne mogą być organizacje pacjenckie.

Pole do współpracy z organizacjami pacjentów

"Jako organizacje skupiające osoby potencjalnie zainteresowane korzystaniem z opieki farmaceutycznej, mogą informować swoich podopiecznych o usługach, z których pacjenci mogą skorzystać w ramach opieki farmaceutycznej. Powinny przy tym zwrócić uwagę, by nie zachęcać pacjentów do korzystania z opieki farmaceutycznej w konkretnej aptece, gdyż w takim przypadku także im inspekcja farmaceutyczna może postawić zarzut reklamy apteki" - ostrzegają prawnicy.

Dodają, że opieka farmaceutyczna otwiera również pole do szerszej współpracy organizacji pacjenckich z aptekami.

"Apteka jest bowiem miejscem, które pozwala łatwo dotrzeć do grupy docelowej organizacji pacjenckiej (np. pacjentów cierpiących na daną chorobę, pacjentów w podeszłym wieku etc). Farmaceuci mogą być zatem dobrymi partnerami do prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych, ukierunkowanych na konkretny problem zdrowotny, leżący w polu zainteresowania danej organizacji pacjenckiej" - czytamy.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH