E-rewolucja w ochronie zdrowia: jakie zmiany?

PRAWO

Autor: KRK/ rynekaptek.pl   01-08-2017, 12:41

E-rewolucja w ochronie zdrowia: jakie zmiany? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowela ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia określa nowe terminy wejścia w życie poszczególnych kategorii EDM: e-skierowania będą obowiązywać od 1 stycznia 2021, e-recepty od 1 stycznia 2020, a pozostała e-dokumentacja medyczna od 1 stycznia 2019.

W czwartek 27 lipca Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- Nowelizacja wprowadza dużą zmianę w definicji elektronicznej dokumentacji medycznej – zamiast wszelkiej indywidualnej dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci elektronicznej, EDM obejmować będzie jedynie dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Zdrowia. Rozwiązanie to ma umożliwić stopniowe poszerzanie zakresu EDM, przy uwzględnieniu poziomu przygotowania podmiotów, które mają EDM stosować - przypomina mec. Michał Chodorek z kancelarii KRK.

Ustawa określa nowe terminy wejścia w życie poszczególnych kategorii EDM: e-skierowania obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., e-recepty od 1 stycznia 2020 r., a pozostała elektroniczna dokumentacja medyczna od 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacja wprowadza również szereg zmian w prowadzeniu rejestrów medycznych:

- prowadzenie rejestru może zostać zlecone podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą, NFZ, lub jednostkom podległym lub nadzorowanym przez ministra zdrowia;

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w rejestrze będzie podmiot prowadzący rejestr (obecnie administratorem jest minister zdrowia);

- utworzenie i prowadzenie rejestru może być finansowane lub dofinansowane przez ministra właściwego zdrowia;

- prowadzący rejestr będzie obowiązany nieodpłatnie przekazywać ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w rejestrze w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą, lub dane statystyczne, w terminie i w formie wskazanej przez ministra;

- prowadzący rejestr będzie obowiązany nieodpłatnie przekazywać NFZ, na wniosek Funduszu, dane gromadzone w rejestrze, obejmujące m.in. imię i nazwisko, PESEL i jednostkowe dane medyczne pacjentów oraz identyfikator usługodawcy;

- NFZ będzie mógł wykorzystywać powyższe dane m.in. w celu weryfikacji poprawności rozliczenia ze świadczeniodawcami oraz kontroli celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie RUM-NFZ będzie NFZ (obecnie administratorem jest minister zdrowia).

Ustawa oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH