Ewentualne zmiany legislacyjne powinny zostać poprzedzone analizą

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   13-01-2021, 10:01

Ewentualne zmiany legislacyjne powinny zostać poprzedzone analizą Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przedsiębiorca, wobec którego toczy się postępowanie o cofnięcie zezwolenia, mógłby zgromadzić zapasy leków celem ich odsprzedaży do podmiotów nieuprawnionych - wyjaśnia Maciej Miłkowski, tłumacząc ostrożność w zmianach umożliwiających zbycie leków w takich sytuacjach.

Grupa posłów (Jakub Kulesza, Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Michał Urbaniak, Krystian Kamiński) zapytała ministra zdrowia, dlaczego pozwala się na utylizację leków, nawet tych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Nawiązali do informacji o toczących się postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne mających na celu cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

- Od momentu wydania prawomocnej decyzji o cofnięciu zezwolenia nie ma możliwości zbycia produktów leczniczych, w wyniku czego właściciel apteki musi zutylizować wszystkie leki. Warto podkreślić, że wśród tych leków są również te, które znajdują się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zauważają posłowie.

Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.

- W sprawach zgłoszonych do mojego biura nie spotkałem się z ani jedną decyzją WIF, w której zawarto zgodę na zbycie leków do innych, uprawnionych podmiotów. WIF bardzo często w swoich decyzjach powołuje się na dobro pacjentów oraz dostępność leków, szczególnie tych zagrożonych brakiem dostępności. Jednocześnie WIF odmawia zgody na zbycie leków po wydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki. Utylizacja leków, które mogłyby trafić do pacjentów, wydaje się być niczym innym jak ich marnotrawieniem - napisał Jakub Kulesza.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, wyjaśnił różnicę między wygaśnięciem zezwolenia a cofnięciem:

Z godnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia WIF może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego leków znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH