Farmaceuta obcokrajowiec musi umieć porozumieć się w języku polskim

PRAWO

Autor: RCL   09-07-2021, 17:03

Farmaceuta obcokrajowiec musi umieć porozumieć się w języku polskim Farmaceuta musi mieć umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego (fot. LJ)

Farmaceuta zatrudniony w polskiej aptece musi mięć umiejętność porozumiewania się z pacjentami, aby móc udzielać im przystępnych i zrozumiałych porad i informacji.

W Dzienniku Ustaw opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres znajomości języka polskiego

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez osobę, która wykonuje zawód farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty obejmuje:

- umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty;

- umiejętność porozumiewania się z pacjentami, farmaceutami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji;

- umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w zakresie zabierania głosu w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych.

- umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii, prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Egzaminy językowe i opłaty

Projekt rozporządzenia określa również sposób przeprowadzenia i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu z języka polskiego organizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską, w tym wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego oraz wysokość opłaty za egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Radę Aptekarską.

Wysokość opłaty za egzamin wynika z realnych kosztów przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego ustalanych na podstawie m.in. wynagrodzenia, kosztów delegacji komisji egzaminacyjnej oraz kosztów przygotowania materiałów egzaminacyjnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH