Farmaceuto – zmieniłeś adres? Poinformuj o tym Izbę

PRAWO

Autor: SIA/rynekaptek.pl   13-09-2017, 14:43

Farmaceuto – zmieniłeś adres? Poinformuj o tym Izbę Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Śląska Izba Aptekarska przypomina farmaceutom o prawnym obowiązku informowania Izby o zmianie danych - między innymi o aktualnym adresie do korespondencji.

SIA wskazuje, że zgodnie z art. 4e ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich, farmaceuci mają prawny obowiązek informować okręgową izbę aptekarską m.in. o aktualnym adresie do korespondencji.

Izba podkreśla, że zaniechanie tego obowiązku może mieć negatywne skutki prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, korespondencja wysyłana pod adres, który został ostatnio podany do Izby jako korespondencyjny, w przypadku niepodjęcia będzie uważana za doręczoną ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego faktu wynikającymi.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej zaznacza również, że nie należy zaniedbywać obowiązków wynikających z art. 4e.  Zaniedbywanie tych obowiązków może także stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

Zgodnie z art. 4e ust. 3  "Farmaceuta jest obowiązany informować właściwą okręgową radę aptekarską o zmianie danych osobowych dotyczących farmaceuty, w szczególności: imienia (imion), nazwiska, posiadanych przez niego kwalifikacji, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu do korespondencji, obywatelstwa oraz informacji odnoszących się do wykonywania zawodu farmaceuty i wpisu do rejestru farmaceutów, w terminie 30 dni od dnia zmiany danych osobowych."

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH