Farmakoekonomiści o potrzebie wprowadzenia geografii i demografii aptek

PRAWO

Autor: LJ/rynekaptek.pl   03-12-2010, 10:27

Farmakoekonomiści o potrzebie wprowadzenia geografii i demografii aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Eksperci oceniają: potrzebna jest nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne pod kątem wprowadzenia ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek oraz na rozważenie celowości funkcjonowania punktów aptecznych.

Do takich wniosków doszli Tomasz Hermanowski, Helena Felisiak i M. Tuszyńska z Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy dokonali oceny skutków liberalizacji przepisów dotyczących zakładania aptek i punktów aptecznych w Polsce po 1989 roku.

Polska jest jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, gdzie nie ma ściśle uregulowanego prawa dotyczącego ilości aptek oraz punktów aptecznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 1990 roku było 3 957 aptek oraz 440 punktów, a w 2009 roku 12 153 apteki i 1 397 punktów.

W 2009 roku na jedną aptekę przypadało 2 800 osób, tj. trzy razy mniej niż w 1990 roku. Tak ogromny wzrost liczby aptek wpłynął na pogorszenie ich kondycji finansowej oraz stanowi zagrożenie odpowiedniego świadczenia usług farmaceutycznych.

Liczba farmaceutów na jedną aptekę zmalała z 3,9 w 1995 roku do 1,6 w 2008 roku. Przed 1989 rokiem apteki i punkty apteczne prowadzone były wyłącznie przez „Cefarm”. Obecnie prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, prawna lub niemająca osobowości prawnej spółka handlowego pod warunkiem zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie, kierownika, dającego rękojmię należytego prowadzenia placówki.

W 2010 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że prawo do posiadania i prowadzenia apteki może być zastrzeżone wyłącznie dla farmaceutów oraz że wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń nie jest sprzeczne z przepisami UE.


Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH