Franczyza aptek z automatu nie narusza przepisów PF, ale....

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   20-01-2021, 09:01

Franczyza aptek z automatu nie narusza przepisów PF, ale.... Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej w ramach franczyzy nie stanowi „automatycznie” o naruszeniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ale stanowi okoliczność faktyczną, która powinna zostać zbadana pod kątem spełnienia przepisów antykoncentracyjnych.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi na interpelację posła Artura Dziambora wraz z grupą posłów w sprawie dyskryminacji farmaceutów współpracujących z sieciami aptek na zasadzie franczyzy.

"Funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych w ramach systemu franczyzy, co do zasady należy uznać za dopuszczalne w świetle przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne. Niemniej jednak, organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością aptek ogólnodostępnych, weryfikują, czy przedsiębiorcy spełniają wymogi w zakresie tzw. ograniczeń antykoncentracyjnych" odpisał wiceminister.

Przypomniał przepisy o 1 procencie i limicie 4 aptek, które dają podstawę do nie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne i art. 99 ust. 3a ustawy Prawo Farmaceutyczne).

- Minister Zdrowia wskazuje zatem, że nie można wykluczyć, że odpowiednio ukształtowany stosunek franczyzy może (choć nie musi w każdym przypadku) prowadzić do stosunku zależności, wskazującego na niespełnienie wymogów określonych w wyżej wymienionych przepisach, co z kolei obliguje organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej do odmowy udzielenia zezwolenia - dodał.

"Funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej w ramach franczyzy nie stanowi więc „automatycznie” o naruszeniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ale stanowi okoliczność faktyczną, która powinna zostać zbadana pod kątem spełnienia wskazanych wyżej przesłanek" - podkreślił.

Przyznał też, iż w obecnym stanie prawnym, brak jest podstaw do kategorycznego uznania „sieci wirtualnych” oraz programów partnerskich za niezgodne z przepisami ustawy Pf. Okoliczności tego rodzaju mogą jednak stać się przedmiotem analizy pod kątem przesłanek z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 i art. 99 ust. 3a ustawy Prawo Farmaceutyczne, analogicznie do przypadku umów franczyzowych. Dotychczas „sieci wirtualne” i programy partnerskie nie były przedmiotem badania pod kątem tzw. ograniczeń antykoncentracyjnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH