GIF rozstrzyga wątpliwości dotyczące 1 procenta

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   23-10-2017, 10:22

GIF rozstrzyga wątpliwości dotyczące 1 procenta Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przekroczenie limitu 1 proc. koncentracji na terenie danego województwa lub limitu czterech aptek, stanowi podstawę do cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – potwierdza GIF w odpowiedzi na pismo prezes NRA.

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska – Rutkowska w z związku z niepokojącymi sygnałami o dalszej, intensywnej konsolidacji podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne , następującej poprzez przejmowanie kontroli przez sieci nad podmiotami prowadzącymi apteki, w piśmie z dnia 4 września 2017 r. poprosiła GIF o jednoznaczne wskazanie w Prawie farmaceutycznym przepisu stanowiącego podstawę do cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

GIF wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem 25 czerwca 2017 r. zachowują swoją ważność.

Inspektorat podkreślił, że powyższy przepis nie oznacza jednak, że wyłączone jest zastosowanie art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 i ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne do zezwoleń wydanych przed dniem 25 czerwca 2017 r. , dlatego jak wyjaśnia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r., WIF powinien rozważyć wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na podstawie art.37ap ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jednocześnie, jak wskazał GIF, w przypadku przekroczenia limitu 1% prowadzonych aptek na terenie województwa właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien wszcząć postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zasada ta dotyczy również zezwoleń wydanych przed dniem 25 czerwca 2017 (wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne)

Tym samym stanowisko GIF rozstrzyga wszelkie wątpliwości prawne dotyczące rzekomych „dziur” w ustawie, pozwalających na bezkarne omijanie obowiązującego prawa – czytamy na stronie NIA.

Więcej: http://www.nia.org.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH