GIF: sprzedaż wysyłkowa leków przez Allegro jest niedopuszczalna

PRAWO

Autor: GIF/rynekaptek.pl   25-01-2011, 09:56

GIF: sprzedaż wysyłkowa leków przez Allegro jest niedopuszczalna Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Główny Inspektor Farmaceutyczny, Zofia Ulz, zaprezentowała stanowisko w sprawie handlu lekami za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC.

„Warunki prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374)” – przypomina Minister Ulz.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, zwanych dalej "placówkami", w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie złożone:

1) w miejscu prowadzenia placówki;
2) telefonicznie;
3) faksem;
4) za pomocą poczty elektronicznej;
5) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.”

Katalog ten enumeratywnie wymienia sposoby składania zamówienia na produkty lecznicze będące przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie będzie dokonywane za pośrednictwem Allegro nie będą spełnione warunki przewidziane dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym jakim jest Allegro. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w art. 2 ust. 2.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH