GIF uchylił decyzję WIF, po interwencji Rzecznika MŚP

PRAWO

Autor: rzecznikmsp.gov.pl/ rynekaptek.pl   09-09-2020, 09:35

GIF uchylił decyzję WIF, po interwencji Rzecznika MŚP Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Mazowieckim WIF zmierzającym do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Jak opisuje MŚ, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmawiał wydania decyzji kończącej postępowanie, co uniemożliwiało przedsiębiorcy ochronę jego praw i wniesienie odwołania do organu II instancji. Rzecznik wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań zmierzających do zakończenia postępowania i wydania decyzji.

Po interwencji Rzecznika, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zakończył postępowanie wydając decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmówił wydania zgodny na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, że przedsiębiorca, nie przekazał we wskazanym ustawowo terminie, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki ogólnodostępnej, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wobec tego stwierdził wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które posiadał przedsiębiorca.

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz figurowania w Rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 roku była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.

Przedsiębiorca odwołał się od wydanej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Rzecznik przyłączył się do postępowania odwoławczego i przedstawił swoje stanowisko oraz wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w sprawie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w całości oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji w całości. W uzasadnieniu wskazał, że strona dopełniła wymaganego na podstawie art. 11 ust 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne obowiązku. Ponadto istotna w rozpatrywanej sprawie jest okoliczność, że nie było sytuacji, w której przedsiębiorca, że funkcjonował jednocześnie prowadząc działalność leczniczą.

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH