GIF zapowiada działania wobec AN Pharmacy

PRAWO

Autor: GIF/rynekaptek.pl   14-04-2011, 14:58

GIF zapowiada działania wobec AN Pharmacy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Decyzje wydane w sprawie unieruchomienia hurtowni AN Pharmacy zostały podjęte w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne oraz kodeksu postępowania administracyjnego - informuje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Decyzje i uzasadnienia ich wydania są jawne, dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

“Spółka AN Pharmacy dokonała naruszenia przepisów narodowych i w zamierzony sposób pozbawiała produktów leczniczych polskich pacjentów, narażając w sposób bezpośredni ich życie i zdrowie. Jej właściciel informując o rzekomym działaniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego na korzyść koncernów farmaceutycznych zdaje się nie zauważać swojego działania w zakresie łamania podstawowych przepisów prawa farmaceutycznego“ – stwierdza Główny Inspektor Farmaceutyczny i zapowiada, że zarzut dotyczący rzekomego niszczenia dowodów, manipulowania dokumentami oraz przekraczania uprawnień przez kontrolerów nie pozostanie bez odzewu .

„Jako centralny organ administracji rządowej podejmę wszelkie przewidziane prawem działania zmierzające do oczyszczenia Inspektorów ze stawianych przez Pana Nurczyka zarzutów, również na drodze sądowej“ – zapowiada Minister Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny, zwracając uwagę, że właściciel hurtowni, poza licznymi akcjami o charakterze medialnym, nie skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia skargi na dzialania inspekcyjne.

W decyzji o unieruchomieniu hurtowni z 23 marca 2011 roku, GIF przypomina o swojej wcześniejszej decyzji z maja 2010 roku, nakazującej przedsiębiorcy dostosowanie prowadzonej działalności obrotu hurtowego do przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. U podstaw decyzji legła okoliczność dokonywania przez hurtownię zakupów produktów leczniczych od podmiotów, które nie zajmują się wytwarzaniem, anie też nie prowadzą obrotu hurtowego lekami.

Podjęte w hurtowni czynności kontrolne wykazały m.in. rozbieżności pomiędzy danymi z bazy komputerowej, a stanem faktycznym wyrywkowo wybranych produktów leczniczych. Na stanie magazynu stwierdzono opakowania produktów leczniczych opatrzone etykietą apteczną oraz opakowania zbiorcze – pudła, na których widniały dane z adresami aptek. W magazynie hurtowni ujawniono 29 opakowań leku Tegretol CR 200, co do ktorych brak było jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej ich magazynowanie na powierzchniach hurtowni.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH