GIF: zbiórka i obrót wtórny lekami tylko w przypadku klęski żywiołowej

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-04-2010, 10:13

GIF: zbiórka i obrót wtórny lekami tylko w przypadku klęski żywiołowej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Aby zabezpieczyć pacjentów przed użyciem leków o niewłaściwej jakości prawo zakazuje wtórnego obrotu niewykorzystanymi lekami.

Jak pisaliśmy, Caritas Diecezji Bydgoskiej prowadzi akcję zbierania nieprzeterminowanych leków. Są one następnie przekazywane działającej przy Parafii św. Trójcy aptece, która wydaje je ubogim. Ten szlachetny cel i sposób niesienia wsparcia nie są jednak sankcjonowane przez prawo.

Lokalna prasa informowała o podobnych akcjach w bydgoskich hospicjach, jednak te wiadomości nie potwierdziły się. Bowiem prawo zakazuje wtórnego obrotu lekami.

Nawiązując do artykułu pt. Wtórny obrót lekami, czyli dobroczyność „pod paragrafem” opublikowanego na portalu rynekzdrowia.pl w minioną sobotę (3 marca), w piśmie przesłanym do redakcji portalu rynekzdrowia.pl, Zbigniew Niewójt, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego przypomina, że produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wystąpienia ich wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. Regulują to przepisy ustawy Prawo Farmaceutyczne, art. 96 ust. 5 i 6.

– Zapis ten zapobiega ponownemu obrotowi produktami leczniczymi, które znajdowały się w posiadaniu podmiotów lub osób nie podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – stwierdza Zbigniew Niewójt.

Leki niewykorzystane, pozostające u pacjentów, zgodnie z ustawą o odpadach powinny być zutylizowane. Na mocy tej ustawy, gminy u inne jednostki terytorialne są zobligowane do zapewnienia możliwości utylizacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jakimi są leki. Prowadzone są akcje umieszczania w aptekach ogólnodostępnych kontenerów na leki przeterminowane bądź niewykorzystane przez pacjentów.

Inspektor zwraca uwagę, że w przypadku zbierania leków przez Caritas od mieszkańców Bydgoszczy, czyli osób indywidualnych, brak jest informacji, w jakich warunkach były one przechowywane.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH