GIODO opiniuje projekt ustawy o jawności życia publicznego

PRAWO

Autor: GIODO/rynekaptek.pl   08-11-2017, 15:43

GIODO opiniuje projekt ustawy o jawności życia publicznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odniósł się do projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Z uwagi na zakres i wagę proponowanych zmian, GIODO uznał za konieczne przedstawienie swojego stanowiska, mimo że projekt nie został skierowany do zaopiniowania Generalnemu Inspektorowi.

Uwagi GIODO dotyczą w szczególności propozycji przepisów umożliwiających udostępniania informacji zawartych w aktach postępowań administracyjnych w ramach dostępu do informacji publicznej.

W ocenie Inspektora, rozwiązanie to stanowi poważną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowane prawo do ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej jednostki (art. 51 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), jako prowadzące do udostępniania szeregu informacji o osobach, często mających charakter nie tylko danych zwykłych, ale także szczególnie chronionych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących nie tylko strony czy uczestnika postępowania, ale także osób trzecich. Czynienie z tych informacji o osobach informacji o charakterze publicznym wykraczać będzie poza istotę prawa dostępu do informacji publicznej.

Odnośnie rozdziału 8 projektu dotyczącego oświadczeń majątkowych, GIODO uznał, że przedmiotowy zapis nakłada rozliczne i daleko idące ograniczenia i obowiązki na bardzo szeroki krąg adresatów.

- Objęcie regulacją przedmiotowego projektu zaproponowanego w nim, niezwykle szerokiego, kręgu osób może stanowić naruszenie wyżej wskazanej konstytucyjnej normy. Zakres podmiotowy projektowanych przepisów powinien być ograniczony wyłącznie do osób, które posiadają kompetencje do samodzielnego decydowania o sytuacji prawnej lub faktycznej innych podmiotów albo mają istotny wpływ na tę sytuację - uzasadnia.

Więcej: http://www.giodo.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH