Inspektor i Izba w sądzie. Poszło o procedury

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   11-10-2017, 11:22

Inspektor i Izba w sądzie. Poszło o procedury Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygał w sprawie między wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym a okręgową izbą aptekarską. Poszło o zarzut bezczynności WIF z rażącym naruszeniem prawa ws. wznowienia postępowania dot. zezwolenia na prowadzenie apteki.

W 2016 roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny udzielił przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W ślad za tym prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej wezwał WIF do usunięcia naruszenia prawa mającego miejsce w odniesieniu do tej decyzji wskazując, że została ona wydana bez zachowania odpowiedniej procedury.

Izba powołała się na przepis, w myśl którego samorząd aptekarski swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni. Inspektor odniósł się do pisma wskazując, że opinia dotycząca apteki została wydana przez Okręgową Radę Aptekarską. Jednak w ocenie Izby - wbrew temu, co twierdził WIF, decyzja taka nie została wydana.

Przesłana do WIF uchwała dotyczyła tylko i wyłącznie udzielenia farmaceucie pozytywnej opinii w związku z zamiarem podjęcia przez niego funkcji kierownika apteki. "Wydając rzeczoną uchwałę Okręgowa Rada Aptekarska nie analizowała w żaden sposób okoliczności związanych z udzieleniem przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki, co jest ustawowym uprawnieniem samorządu aptekarskiego" - dodano w piśmie.

Ponieważ Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał w odpowiedzi, że nie miał obowiązku zwracać się o wydanie opinii, Izba skierowała do sądu skargę na bezczynność inspektora w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę Okręgowej Izby Aptekarskiej na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Sąd uznał, że Izba wielokrotnie wezwała WIF do usunięcia naruszenia prawa, tymczasem czynność wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa wywołuje skutki prawne, dlatego nie może być przez stronę powtarzana, a jako skuteczną traktować należy pierwszą z nich.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH