"Jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce, a nie na farmaceucie"

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   12-10-2020, 08:01

"Jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce, a nie na farmaceucie" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pomimo poprawki przyjętej na posiedzeniu Komisji Zdrowia, definicja usługi farmacji klinicznej jest w dalszym ciągu błędna i należy ją zmienić na poprawną - uważa farmaceuta szpitalny Walenty Zajdel. Proponuje konkretną definicję.

Mgr farm. Walenty Zajdel, kierownik apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Krakowie, zwraca uwagę na definicję usługi farmacji klinicznej, która mimo pewnej modyfikacji w trakcie prac w sejmowej komisji zdrowia nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, nadal - jego zdaniem - jest błędna.

- Podkreślam, że pomimo poprawki przyjętej na posiedzeniu Komisji Zdrowia definicja usługi farmacji klinicznej jest w dalszym ciągu błędna i należy ją zmienić na poprawną - w przeciwnym razie nastąpią negatywne konsekwencje tak jak to się dzieje z powodu nieprecyzyjnego zapisu w Art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne (dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy) - informuje.

W trakcie prac komisji przegłosowano usunięcie sformułowania "plan lekowy", na którego nieprawidłowość od początku zwracała uwagę izba lekarska:

"Wątpliwości budzi wprowadzona w art. 3 ust. 1 pkt 10 usługa farmacji klinicznej. Dookreślenia wymaga m. in. na czym polega udział farmaceuty w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca się uwagę, że pojęcie "plan lekowy pacjenta" nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu" - informowali już w sierpniu lekarze, przesyłając swoje uwagi do projektu ustawy.

Jaka zmiana i dlaczego?
W aktualnym projekcie ustawy znajduje się następujący zapis:

"usługa farmacji klinicznej – działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i zasadności, w tym ekonomicznej, użycia produktów leczniczych oraz wsparcie lekarza prowadzącego leczenie w zakresie farmakoterapii danego pacjenta, realizowane przez farmaceutę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na rzecz pacjenta, członków rodziny pacjenta lub personelu medycznego".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH