"Jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce, a nie na farmaceucie"

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   12-10-2020, 08:01

"Jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce, a nie na farmaceucie" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pomimo poprawki przyjętej na posiedzeniu Komisji Zdrowia, definicja usługi farmacji klinicznej jest w dalszym ciągu błędna i należy ją zmienić na poprawną - uważa farmaceuta szpitalny Walenty Zajdel. Proponuje konkretną definicję.

Farmaceuta szpitalny proponuje zmianę art. 3 ust. 1 pkt. 7):

"usługa farmacji klinicznej – działania na rzecz racjonalnej i optymalnej farmakoterapii realizowane przez farmaceutę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą".

- Proponowana poprawka ma na celu określenie krótkiej, jasnej, zwięzłej i nie budzącej wątpliwości definicji usługi farmacji klinicznej. W aktualnym projekcie ustawy definicja usługi farmacji klinicznej zawiera błędne, niewłaściwe oraz niepotrzebne określenia - ocenia Walenty Zajdel i wymienia:

1. „wsparcie lekarza prowadzącego leczenie …lub personelu medycznego” – niewłaściwe określenie, ponieważ lekarz prowadzący należy do personelu medycznego, jest to przysłowiowe masło maślane, czyli zastosowane sformułowanie stanowi wewnętrzną sprzeczność.

2. „w tym ekonomicznej” – niewłaściwe oraz zbyt szerokie określenie ponieważ w przypadku leków poprawne nazewnictwo jest następujące: farmakoekonomika, farmakokinetyka, farmakodynamika.

3. „wsparcie” – niewłaściwe słowo, powinno być słowo współpraca, ponieważ wsparcie oznacza pomoc udzielaną komuś, zwłaszcza pomoc materialną. Kilku ordynatorów stwierdziło, że "jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce a nie na farmaceucie".  

4. "działania na rzecz zwiększenia skuteczności" - skuteczność każdego leku została określona na etapie badań klinicznych. Skuteczność leku może być zwiększona na przykład poprzez wprowadzenie nowej postaci (formy) leku lub poprzez wprowadzenie nowej drogi podania – mogą tego dokonać tylko i wyłącznie producenci, a nie farmaceuci kliniczni. Na etapie zlecania i stosowania skuteczność leku może być zmniejszona na przykład przy stosowaniu niewłaściwych (podprogowych) dawek leku.

5. "członków rodziny pacjenta" – niepotrzebne określenie ponieważ jest zbyt szerokie: członkowie rodziny pacjenta to krewni w linii prostej tzn. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz  wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) oraz powinowaci w linii prostej oraz powinowaci w linii bocznej. Powyższe określenie jest sprzeczne z zasadami RODO, dodatkowo każdy pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na przekazywanie jakichkolwiek informacji zawartych w jego dokumentacji medycznej, w tym również informacji na temat farmakoterapii.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH