Kiedy ubezpieczenie pomoże farmaceucie?

PRAWO

Autor: TEKST PROMOCYJNY   02-10-2009, 07:13

Kiedy ubezpieczenie pomoże farmaceucie? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozmowa z Rafałem Klepuszewskim, menedżerem odpowiedzialnym za ubezpieczenie Partner Farmaceuty w Aviva Commercial Union

- Co stanowi największe zagrożenie finansowe dla farmaceuty i od czego powinien się ubezpieczyć?
- Najczęściej występujące i najpoważniejsze szkody dotykające właścicieli aptek są skutkami pożarów i innych zdarzeń losowych, takich jak zalania, silne wiatry, deszcze nawalne, powodzie, czy wyładowania atmosferyczne. Można powiedzieć, że powodzie i huragany, które w ostatnich latach coraz częściej dotykają Polskę, nie omijają też aptek. Rzadziej zdarzają się szkody, które obejmuje ubezpieczenie OC farmaceuty.

- Jakie konsekwencje niesie za sobą błędne wydanie leków lub złe przygotowanie lekarstw przez farmaceutę? Przed czym dokładnie ochroni ubezpieczenie OC farmaceuty?

- Farmaceuta jest odpowiedzialny za szkody, takie jak uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, u osoby, które zażyła lek błędnie wydany w aptece, specyfik przeterminowany lub sporządzony niezgodnie z receptą. W takich sytuacjach bardzo przydatne jest ubezpieczenie OC farmaceuty. Odszkodowanie pozwoli na pokrycie kosztów zadośćuczynienia dla poszkodowanego lub jego rodziny (w przypadku śmierci). Nie warto więc pochopnie rezygnować z zakupu tego ubezpieczenia.

- Jak ubezpieczyć się przed stratami finansowymi związanym z utratą dokumentów, a zwłaszcza recept do refundacji leków?
- W pakietach dedykowanych dla aptek ubezpieczyciele zwykle oferują ubezpieczenie strat finansowych spowodowanych utratą recept niezbędnych do uzyskania refundacji z NFZ. Oczywiście, utrata musi wynikać z przyczyn objętych ubezpieczeniem, np. pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem. Odszkodowanie wyrówna wtedy stratę wynikającą z braku refundacji przez NFZ.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH