Kiedy ubezpieczenie pomoże farmaceucie?

PRAWO

Autor: TEKST PROMOCYJNY   02-10-2009, 07:13

Kiedy ubezpieczenie pomoże farmaceucie? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozmowa z Rafałem Klepuszewskim, menedżerem odpowiedzialnym za ubezpieczenie Partner Farmaceuty w Aviva Commercial Union

- Kiedy farmaceuta musi ponieść koszty związane z utylizacją leków? Jak wysokie mogą być to koszty i jak się przed nimi chronić?
W zasadzie w każdej sytuacji, gdy leki nie nadają się już do sprzedaży, farmaceuta jest zobowiązany do ich utylizacji. W praktyce najczęściej oznacza to, że musi dać zlecenie specjalistycznej firmie, która zajmie się utylizacją, i zapłacić jej za usługę. Standardowo koszty mogą wynosić 1-2 tys. zł. Wszystko zależy od ilości leków, które muszą zostać wycofane – jeśli cała apteka zostanie zalana, mogą być znacznie większe. Jeśli leki zostały zniszczone w wyniku czynników objętych ubezpieczeniem (np. pożar, powódź), odszkodowanie pokryje koszty utylizacji.

- Czy w aptece najdroższe są lekarstwa? A może kosmetyki i inne sprzedawane specyfiki? Co w przypadku kradzieży lub pożaru?
Zwykle najdroższe są lekarstwa, ale istotną jednostkową wartość mają też urządzenia medyczne znajdujące się w aptece, np. do pomiaru ciśnienia lub cukru we krwi. W warunkach ubezpieczenia do środków obrotowych zalicza się zarówno leki, jak i kosmetyki sprzedawane w aptece. Zawsze obowiązuje zasada, że jeśli określone składniki majątku są objęte ubezpieczeniem, można liczyć na wyrównanie szkód przez ubezpieczyciela.

- A jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, bez którego nowoczesna apteka właściwie nie może działać?
Są dwie możliwości. Pierwsza – tańsza, ale z węższym zakresem ochrony – to ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od tzw. ryzyk nazwanych. Na przykład ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, przepięć. Jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie, ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w przypadku, gdy szkody powstaną w wyniku tych wprost wymienionych przyczyn.

Drugie rozwiązanie jest droższe, ale daje szerszy zakres ochrony. To ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”. Obejmuje ono szkody powstałe ze wszystkich przyczyn losowych z wyjątkiem wykluczeń wymienionych „czarno na białym” w warunkach ubezpieczenia.

Rozmawiając o ubezpieczeniach zawsze warto pamiętać, że przyczyny losowe to takie, które są nagłe, przyszłe i niezależne od woli ubezpieczającego.

Z kim najlepiej porozmawiać o wybraniu najlepszego ubezpieczenia dla mojej apteki?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH