Klauzula sumienia w aptekach? Odpowiedź GIF na zapytanie RPO

PRAWO

Autor: rpo.gov.pl/ rynekaptek.pl   25-05-2017, 11:01

Klauzula sumienia w aptekach? Odpowiedź GIF na zapytanie RPO GIF ocenia, że farmaceuta może odmówić wydania ellaOne, powołując się na klauzulę sumienia

Właściwym wydaje się dopuszczenie możliwości odmowy przez farmaceutę sprzedaży leków antykoncepcyjnych powołującego się na „klauzulę sumienia", przy czym musi on zapewnić sprzedaż tych produktów przez innego farmaceutę - ocenia GIF.

"Apteki nie mają prawa ograniczać sprzedaży leków z wyjątkiem tych, które wymienia Prawo farmaceutyczne, czyli odurzających grupy l-N i substancji psychotropowych grupy ll-P.

Mając jednak na uwadze poszanowanie praw jednostki w świetle Konstytucji właściwym wydaje się dopuszczenie możliwości odmowy przez farmaceutę sprzedaży leków antykoncepcyjnych powołującego się na „klauzulę sumienia".

Przedsiębiorca prowadzący aptekę, u którego taka sytuacja występuje, musi jednak zapewnić sprzedaż produktów leczniczych antykoncepcyjnych przez innego farmaceutę".

Taka jest odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego na pytanie RPO o komentarz do doniesień medialnych, że Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumienia”.

Prośba o potwierdzenie stanowiska
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, takie praktyki pozostają w sprzeczności w obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Dlatego RPO poprosił o potwierdzenie tego stanowiska:

- Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności". To wynika z przepisów Prawa farmaceutycznego (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku) – pisze p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt.

- Ponadto ust. l a wskazanego przepisu stanowi, iż apteki, które są związane umową o refundacji leków są także obowiązane zapewnić dostępność do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania (art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

Jednak może odmówić
- W ustawie Prawo farmaceutyczne nie występuje pojęcie „klauzula sumienia", które umożliwiałoby odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia – podkreśla Główny Inspektor Farmaceutyczny.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH