Kolejne wiadomości i wyjaśnienia spółki

PRAWO

Autor: Neuca/ rynekaptek.pl   04-08-2017, 10:09

Kolejne wiadomości i wyjaśnienia spółki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Od kilku miesięcy obserwujemy rozpowszechnianie w postaci wiadomości e-mail oraz publikowanie na różnego rodzaju forach internetowych szkalujących i nieprawdziwych informacji dotyczących spółki NEUCA S.A. - informuje firma i wyjaśnia.

"Autorami tych kierowanych do mediów, partnerów biznesowych i klientów spółki informacji są Państwo Barbara i Rafał Sobczyk. Skierowaliśmy do nich wezwanie do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, dobrego imienia i renomy spółki NEUCA S.A." - napisano w komunikacie.

"Celem Państwa Sobczyk jest próba pogorszenia wizerunku spółki poprzez składanie nieuzasadnionych pozwów jak również podawanie różnego typu informacji oczerniających spółkę do publicznej wiadomości na użytek toczącego się sporu sądowego" - dodano.

Dalej czytamy: "Spółka dokonywała oceny informacji związanych z  postępowaniami w kontekście definicji informacji poufnych. Informowanie o powyższych toczących się postępowaniach mogłoby prowadzić do błędnego przekonania inwestorów o realnej możliwości zapłaty powyższych kwot, co w ocenie Spółki jest bardzo mało prawdopodobne. Ze względu na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, nikłe prawdopodobieństwo przegranej sprawy jak również przestępczą działalność Państwa Sobczyk podjęliśmy decyzję o nieprzekazywaniu do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach sądowych z ich udziałem.

Grupa NEUCA 25 maja br. opublikowała w sprawie Państwa Sobczyk oświadczenie, jak również wyjaśniała poszczególne kwestie w raportach i informacjach kierowanych do KNF. Nasze wyjaśnienia KNF uznał za wystarczające.

NEUCA w związku z działaniami prowadzonymi przez Państwa Barbarę i Rafała Sobczyk złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które obejmują również przedmiot opisanych poniżej postępowań sądowych. Postępowania są w toku.

Obecnie toczą się sprawy i postępowania:
1. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 15.200.000 zł
2. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 94.948.239,16 zł.
3.NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk  o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.200.000 zł
4. NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk  o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.898.028 zł

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH