Kolejny wyrok ws. nocnych dyżurów

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   06-11-2017, 13:02

Kolejny wyrok ws. nocnych dyżurów Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę" - dodaje sąd

Procedura podejmowania uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek przewiduje jedynie zasięgnięcie opinii wójtów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Nie przewiduje, by uchwałodawca zwracał się o opinię do przedsiębiorców i farmaceutów.

12 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Powiatu Rawickiego dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2017 rok.

Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu oraz burmistrza jednej z gmin. Jedna z farmaceutek postanowiła zaskarżyć uchwałę.

Wskazała m.in., że uzasadnienie uchwały nie wyjaśnia motywów merytorycznych rozstrzygnięcia. Ponadto bezprawnie opublikowano nr telefonów, w znacznej mierze nr prywatne farmaceutów, którzy nie wyrazili zgody na ich publikację; nie przewiduje tego również delegacja ustawowa. W jej ocenie uchwała narusza również konstytucyjne prawo własności, prowadzenia działalności gospodarczej oraz higieniczne warunki pracy.

Jej zdaniem, Rada Powiatu nie zainteresowała się również możliwościami właścicieli aptek. "Wymóg pracy w liczbie godzin przekraczających cywilizowane normy zagraża życiu i zdrowiu osób prowadzących apteki jednoosobowo albo niezatrudniających dodatkowych dwóch mgr farmacji na aptekę" - argumentowała właścicielka.

Rada Powiatu tłumaczyła, że przed podjęciem uchwały zwrócono się do aptek z terenu powiatu z pytaniem, czy dane teleadresowe oraz rozkład godzin pracy pozostają bez zmian. Uzasadnienie uchwały jest zdaniem Rady prawidłowe, zaś sam akt został wydany na podstawie obowiązujących przepisów i mieści się w ich granicach. Organ podkreślił, że istotny jest interes ludności, a nie interes osób prowadzących apteki, zważywszy na specyfikę świadczonych usług. 

Co na to WSA w Poznaniu? Tak jak w poprzednich wyrokach podkreśla, że przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej "nie sposób uwzględniać potrzeby ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. W tym wypadku chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH