Konsolidacja kształcenia zawodów medycznych: pielęgniarka jak lekarz i farmaceuta

PRAWO

Autor: LJ/ KPRM   17-03-2021, 09:58

Konsolidacja kształcenia zawodów medycznych: pielęgniarka jak lekarz i farmaceuta Pielęgniarki wejdą do wspólnego systemu kształcenia zawodów medycznych Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Minister zdrowia planuje połączyć centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek z CMKP. Tworzenie wspólnych programów kształcenia ma pozwolić na budowanie zespołów terapeutycznych wzajemnie się uzupełniających.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest włączenie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) do Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Niezbędne jest zapewnienie pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do dalszego kształcenia i rozwoju, analogicznych jak mają przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych - podkreśla ustawodawca.

Dualizm kształcenia
Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP).

Natomiast za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych, wydaje się być problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych.

Włączenie CKPPiP do CMKP
Dotychczasowy podział tych jednostek wpływa na ograniczenie grupie zawodowej pielęgniarek i położnych równego dostępu do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymianę doświadczeń i integracje przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, a tym samym ogranicza możliwość rozwoju zawodowego.

Dlatego, jak czytamy w uzasadnieniu, zasadne jest stworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych.

"Ponadto, po 2 latach od usankcjonowania funkcjonowania CMKP w drodze ustawy, konieczne jest wprowadzenie przepisów usprawniających funkcjonowanie jednostki" - dodano

Uwzględniając postęp nauki, jak również potrzeb konsolidacji wszystkich zawodów medycznych działających w sektorze ochrony zdrowia, istotne staje się utworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych. Dlatego też, przedmiotowy projekt zakłada włączenie CKPPiP do CMKP.

Ujednolicenie PES
Proponowana zmiana przyniesie duże możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarkom i położnym, tożsame do możliwości innych zawodów medycznych. Zintegrowanie tych dwóch jednostek umożliwi również ww. grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.

Dodatkowo, ważnym elementem będzie ujednolicenie procesu związanego przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, co pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją PES do Centrum Egzaminów Medycznych (dalej: CEM).

Po połączeniu obu jednostek możliwe będzie wprowadzenie kolejnych zmian związanych z opracowaniem programów kształcenia podyplomowego, tworzenie wspólnych programów uwzględniających aktualne treści poparte wynikami badań naukowych dla budowania zespołów terapeutycznych wzajemnie uzupełniających się w realizacji procesu terapeutycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH