Kontrola inspekcji farmaceutycznej: nowe wzory dokumentów

PRAWO

Autor: dziennikustaw.gov.pl, DZP/ rynekaptek.pl   17-12-2020, 09:21

Kontrola inspekcji farmaceutycznej: nowe wzory dokumentów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia przygotował i opublikował nowe wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji farmaceutycznej. Wchodzą w życie pod koniec grudnia. Jednocześnie rozszerzono katalog podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec kontroli.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

Wśród nich wzór:

- upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inspektora farmaceutycznego;

- upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektora do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;

- protokołu pobrania próbek;

- orzeczenia o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli albo inspekcji;

- książki kontroli.

Do wzorów dołączono jednocześnie pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Kancelaria DZP opracowała zmiany w treści  tych pouczeń, zwracając uwagę m.in. na rozszerzenie katalogu podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Dokumenty związane z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek wystawione według dotychczasowych wzorów, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (14 dni po publikacji, czyli od 14 grudnia), zachowują ważność.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz. U. poz. 1069).

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH