Kto może kupować leki w hurtowniach farmaceutycznych? Jest zmiana przepisów

PRAWO

Autor: RCL   19-03-2021, 13:49

Kto może kupować leki w hurtowniach farmaceutycznych? Jest zmiana przepisów Ministerstwo zdrowia rozszerza grupę podmiotów, które będą mogły kupować leki w hurtowniach farmaceutycznych Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Apteki są przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów. Zatem wystawianie w stosunku do nich zapotrzebowania na duże ilości leków jest sprzeczne z ideą obrotu detalicznego.

Minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

18 lat bez zmiany przepisów
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. poz. 1831) obowiązuje w niezmienionej treści od ponad 18 lat, przez który to okres nie było nigdy nowelizowane.

W związku z powyższym rozporządzenie to wymaga aktualizacji w sferze stosowanych pojęć, które nie funkcjonują już w polskim porządku prawnym. Należą do nich np. zakłady opieki zdrowotnej, czy sklepy zielarsko-drogeryjne, które to pojęcia funkcjonowały na podstawie nieobowiązujących już ustaw albo na podstawie ustaw wciąż obowiązujących, ale w brzmieniu już nieobowiązującym.

Ponadto rozporządzenie wymaga uwzględnienia niektórych kategorii podmiotów dotychczas w nim nieuwzględnionych, co albo nie odpowiada określonej wieloletniej praktyce zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych, a w braku takiej praktyki - stanowi wymagającą sanacji lukę prawną stanowiącą poważne utrudnienie w wykonywaniu przez niektóre podmioty ich zadań statutowych, czy wręcz zadań wynikających wprost z przepisów ustawowych.

Do takich kategorii podmiotów należą np. lekarze weterynarii, w tym prowadzący lecznice dla zwierząt, podmioty realizujące niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, armatorzy statków morskich i rybackich, czy też niektóre podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

W aptece jest sprzedaż detaliczna
W ocenie projektodawcy jest uzasadnione i konieczne, aby podmiotom takim jak np. izby wytrzeźwień, które muszą stosować produkty lecznicze, zapewnić wprost możliwość zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych. Podobna sytuacja jest np. w przypadku domów pomocy społecznej (DPS), których działalność w sposób oczywisty i naturalny wymaga stosowania u osób pozostających pod opieką tych placówek stosowania produktów leczniczych, a tym samym – co oczywiste – musi zostać im wprost umożliwione zaopatrywanie się bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie leków nierefundowanych, w odniesieniu do których nie jest wymagana recepta wystawiana na pacjenta – pensjonariusza DPS, aby lek mógł zostać zakupiony po niższej cenie uwzględniającej refundację).

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma w założeniu pozwolić ograniczyć liczby wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 6 września  2001 r. – Prawo farmaceutyczne, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

Apteki te są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych, w sposób ewidentnie sprzeczny z ideą instytucji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ww. ustawy.

Po tlen medyczny do hurtowni
W projektowanym rozporządzeniu umożliwiono osobom indywidualnym zakup produktów leczniczych będących tlenem medycznym w hurtowni.

"Przechowywanie pojemników z gazem medycznym wymaga specyficznych warunków przechowywania, wiąże się z określonym ryzykiem w związku z czym jest niemal niepraktykowane w aptekach ogólnodostępnych będących podstawowym elementem rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi, a tym samym – co oczywiste – apteki te nie prowadzą ich sprzedaży na rzecz pacjentów. Tym samym, w ocenie projektodawcy, sprzedaż taką muszą prowadzić hurtownie farmaceutyczne" - uzasadniono.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH